OBRADOWAŁA KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SAMORZĄDU

W środę (05.04.) obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu, wśród zaproszonych gości dyrektorzy lubskich szkół podstawowych , Gimnazjum Nr 1 oraz przedstawiciele związków zawodowych, Urząd Miasta reprezentowali Z-ca Burmistrza, Sekretarz i Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

Pierwszym punktem obrad było omówienie „Regulaminu dofinansowania  dokształcania i doskonalenia nauczycieli”. Naczelnik zaproponował aby w regulaminie znalazł się zapis o powołaniu w każdej szkole komisji , w skład której weszli by: Dyrektor szkoły, przedstawiciel związków zawodowych oraz przedstawiciel grona pedagogicznego, natomiast członkowie zaproponowali aby w regulaminie znalazła się „furtka” umożliwiająca dopisanie nieujętego w przepisach kierunku dokształcania zawodowego, a potrzebnego w danym momencie w szkole.

Drugim punktem były: „Inwestycje, modernizacje w szkołach w celu ich dostosowania do realizacji reformy oświatowej”. Zaproszeni dyrektorzy przedstawili swoje potrzeby aby zapewnić prawidłową realizację zadań dydaktycznych. Główne potrzeby to wyposażenie sal komputerowych w nowy sprzęt informatyczny, doposażenie pracowni fizycznych, biologicznych jak również sprzęt do pracowni z zajęć praktycznych, potrzeba też nowych ławek szkolnych.

Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar w odpowiedzi stwierdził, że nie ma dodatkowych środków, o których zapewniał rząd wprowadzając reformę oświaty ale zapewnił, że w miarę możliwości będą realizowane zgłaszane potrzeby. Dyrektor SP-2 Małgorzata Rabenda zasygnalizowała potrzebę zatrudnienia przy Urzędzie informatyka, który pełnił by funkcję konserwatora sieci komputerowych we wszystkich szkołach. Pomysł został przyjęty ze zrozumieniem.

Jako kolejny punkt był jednogłośnie poparty projekt uchwały o nawiązaniu współpracy partnerskiej z Francuską miejscowością i gminą Masny.

W sprawach różnych omówiono projekt połączenia ścieżki rowerowej z zalewem Karaś, radni wraz z Sekretarzem Henrykiem Dybką i urzędnikami po posiedzeniu komisji udali się w teren aby na miejscu omówić szczegóły projektu.

Komisja zaopiniowała pozytywnie proponowane zmiany nazw ulic, oto one:

-XX-lecia PRL na XX-lecia,

-Gen. Popławskiego na Śródmiejską,

-Walki Młodych na Czesława Miłosza,

-Czwartaków na Bukową,

-1-go Maja bez zmian.

Posiedzenie komisji zamknęły dwa wystąpienia, pierwsze z nich to stanowisko( które publikujemy poniżej) byłego Dyrektora LDK Sławomira Muzyki. Następnie odbyła się dyskusja. Szczegóły w kwietniowym wydaniu Magazynu Lubskiego.

Jako drugi glos zabrał były Redaktor Magazynu Lubskiego Tomasz Rabenda. W swoim wystąpieniu dementował pogłoski, które są obecne w przestrzeni publicznej o rzekomej defraudacji jakiej miał dokonać. Tłumaczył zasady jakimi się kierował ustalając takie a nie inne ceny za reklamy. Zaznaczył, że Magazyn zakończył poprzedni rok z dużym plusem.

Więcej szczegółów o dyskusji w kwietniowym Magazynie Lubskim.

17792356_1789998127994955_1072826480_n 17793407_1789997717994996_809398107_n 17806889_1789997601328341_331387596_n inked17797893_1789997654661669_701424595_o_li inked17806893_1789997624661672_1310356374_n_li

 

Dodaj komentarz

eighteen + 9 =