KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , , , Dodaj komentarz

W poniedziałek (08.01.) odbyło się posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia. Główne tematy to:

–  Przygotowanie do bezpiecznych ferii zimowych, kontrola dzikich lodowisk (Zalew Karaś, Nowiniec).

–  Organizacja akcji „Bezpieczne Ferie 2018”, propozycje Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Lubsku oraz Komisariatu Policji w Lubsku – dedykowane dla organizatorów zimowego wypoczynku.

–  Ocena stanu dróg i chodników oraz oświetlenia w okresie zimy. Stan przygotowań do ewentualnych silnych opadów śniegu oraz silnych mrozów.

–  Informacja na temat funkcjonowania i wykorzystania ogrzewalni.

–  Stan techniczny, utrzymanie i eksploatacja cieków wodnych i kanałów na terenie gminy Lubsko w kontekście zagrożeń powodziowych oraz zagrożeń wywołanych porywistymi wiatrami i nawałnicami.

Zobacz więcej »

Komisja Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu

Categories Aktualności, Gospodarka, Polityka/UrzędyTags , , , Dodaj komentarz

W poniedziałek(18.12.) obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu, która zajęła się omówieniem Budżetu na 2017 i 2018r.

Stan finansów omówiła obecna na posiedzeniu komisji Skarbnik Danuta Szewczyk. Według przekazanych informacji na rachunku bankowym znajduje się 2,3 miliona złotych, z czego 2mln przeznaczone jest na spłatę raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska.

Zobacz więcej »

LIII Sesja Rady Miejskiej

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , , , Dodaj komentarz

 

Przedostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej odbyła się 29.11.2017r. Obecni na niej byli: Burmistrz Lubska Lech Jurkowski, z-ca Burmistrza Jerzy Wojnar, Sekretarz Gminy Henryk Dybka, Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk oraz lubscy radni.

Na początku spotkania burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swoich prac, które wykonał w okresie międzysesyjnym. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • zakończenie prac nad przyłączami kanalizacyjnymi na ulicy Sybiraków i na ulicy Przemysłowej;
 • zakończenie prac budowlanych na ulicy Miłosza – remont chodnika;
 • ogłoszenie przetargów m.in. na odprowadzanie odpadów, dowozy do gminy, remont świetlicy w Tymienicach;
 • stworzenie zapytań do banków dotyczących usług bankowych – poszukiwania tańszego usługodawcy;
 • przeprowadzenie uroczystych obchodów Święta Niepodległości;
 • 11. odbyło się 60 – lecie emerytów i rencistów ZNP;
 • 11. zostało otwarte nowe kino GRYF w Lubsku;
 • do szatni w Szkole podstawowej nr 3 w Lubsku zakupiono nowe szafki;
 • zamówienie nowych szafek do Szkoły podstawowej w Górzynie;
 • zgłoszenie do udziału w projekcie „Maluch” – możliwość zdobycia dofinansowania do funkcjonowania żłobka w Lubsku;
 • Gmina dostała dofinansowanie do wszystkich gabinetów lekarskich w szkołach w kwocie 6700zł na każdą placówkę;

Zobacz więcej »

OBRADOWAŁA KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO FINANSÓW I BUDŻETU

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , , Dodaj komentarz

W poniedziałek(27.11.) obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu. Główne tematy obrad Komisji to : Pomoc społeczna – analiza działalności, problemy, potrzeby i sprawy budżetowe.Wśród zaproszonych gości byli Kierowniczka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lidia Rogacewicz, Lilianna Bojkowska Główna Księgowa MGOPS , Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar oraz Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk.

Zobacz więcej »

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , , , 1 Komentarz

W dniu 30 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Lubsku odbyło się spotkanie dotyczące współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu z przedstawicielami klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Jerzy Wojnar, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Mateusz Szaja oraz Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Bartłomiej Sówka.

Zobacz więcej »