KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , , , Dodaj komentarz

W poniedziałek (08.01.) odbyło się posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia. Główne tematy to:

–  Przygotowanie do bezpiecznych ferii zimowych, kontrola dzikich lodowisk (Zalew Karaś, Nowiniec).

–  Organizacja akcji „Bezpieczne Ferie 2018”, propozycje Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Lubsku oraz Komisariatu Policji w Lubsku – dedykowane dla organizatorów zimowego wypoczynku.

–  Ocena stanu dróg i chodników oraz oświetlenia w okresie zimy. Stan przygotowań do ewentualnych silnych opadów śniegu oraz silnych mrozów.

–  Informacja na temat funkcjonowania i wykorzystania ogrzewalni.

–  Stan techniczny, utrzymanie i eksploatacja cieków wodnych i kanałów na terenie gminy Lubsko w kontekście zagrożeń powodziowych oraz zagrożeń wywołanych porywistymi wiatrami i nawałnicami.

Zobacz więcej »

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA POD ZNAKIEM POGOTOWIA W LUBSKU

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , Dodaj komentarz

Działanie Pogotowia Ratunkowego w naszym mieście to temat przewodni Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia,  która obradowała w dniu dzisiejszym (11.12.).

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Starosta Janusz Dudojć i Krystyna Gretkierewicz  Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Żarach.

Zobacz więcej »

OBRADOWAŁA KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO FINANSÓW I BUDŻETU

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , , Dodaj komentarz

W poniedziałek(27.11.) obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu. Główne tematy obrad Komisji to : Pomoc społeczna – analiza działalności, problemy, potrzeby i sprawy budżetowe.Wśród zaproszonych gości byli Kierowniczka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lidia Rogacewicz, Lilianna Bojkowska Główna Księgowa MGOPS , Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar oraz Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk.

Zobacz więcej »

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , , , 1 Komentarz

W dniu 30 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Lubsku odbyło się spotkanie dotyczące współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu z przedstawicielami klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Jerzy Wojnar, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Mateusz Szaja oraz Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Bartłomiej Sówka.

Zobacz więcej »