6 listopada obradowała Komisja Bezpieczeństwa

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , , Dodaj komentarz

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!!!

Dzisiaj (06.11) obrady Komisji  Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia zdominował pierwszy punkt dotyczący oceny stanu bezpieczeństwa lokatorów budynków komunalnych w zakresie drożności przewodów kominowych i skuteczność wentylacji. Jako że sezon grzewczy w pełni, dzisiejsze posiedzenie komisji zdominował temat bezpieczeństwa pożarowego. Naczelnik Wydziału Operacyjno Kontrolno Rozpoznawczego Komendy

Zobacz więcej »

Posiedzenie wspólne komisji

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , , Dodaj komentarz

Wczoraj (18.10 ) w Urzędzie Miejskim w Lubsku radni, przedstawiciele władz miasta, naczelnicy wydziałów, oraz  zaproszeni goście, wzieli udział we wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej, której tematami było omówienie przez Prezesa Lubskich Wodociągów i Kanalizacji stawki wody na 2018 rok; zapoznanie radnych ze stanowiskiem Burmistrza odnośnie planowanych obligacji, oraz omówienie spraw różnych, w tym przedstawionych projektów uchwał i opiniowanie pism. Jako pierwszy głos zabrał przezes LWiK Roman Żaczyk, przedstawiając sprawozdanie z działalności spółki, co było wstępem wyjaśniającym decyzję w sprawie określenia wysokości stawek za wodę na 2018 rok.  

Zobacz więcej »

OBRADOWAŁA KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SAMORZĄDU

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , , Dodaj komentarz

W środę (05.04.) obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu, wśród zaproszonych gości dyrektorzy lubskich szkół podstawowych , Gimnazjum Nr 1 oraz przedstawiciele związków zawodowych, Urząd Miasta reprezentowali Z-ca Burmistrza, Sekretarz i Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

Zobacz więcej »