Ogłoszenia

 

Informacja na temat sposobu dostarczania mat. do redakcji celem ich publikacji.

Pliki tekstowe w formacie plików: *.DOC, *.DOCX, *.PDF, *.TXT
Pliki graficzne w postaci plików: *.JPG

Prosimy o nie zamieszczanie w przesyłanych do redakcji artykułach zdjęć wstawionych do treści tekstu.