6 listopada obradowała Komisja Bezpieczeństwa

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , , Dodaj komentarz

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!!!

Dzisiaj (06.11) obrady Komisji  Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia zdominował pierwszy punkt dotyczący oceny stanu bezpieczeństwa lokatorów budynków komunalnych w zakresie drożności przewodów kominowych i skuteczność wentylacji. Jako że sezon grzewczy w pełni, dzisiejsze posiedzenie komisji zdominował temat bezpieczeństwa pożarowego. Naczelnik Wydziału Operacyjno Kontrolno Rozpoznawczego Komendy

Zobacz więcej »

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , , , 1 Komentarz

W dniu 30 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Lubsku odbyło się spotkanie dotyczące współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu z przedstawicielami klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Jerzy Wojnar, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Mateusz Szaja oraz Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Bartłomiej Sówka.

Zobacz więcej »

Posiedzenie wspólne komisji

Categories Aktualności, Polityka/UrzędyTags , , Dodaj komentarz

Wczoraj (18.10 ) w Urzędzie Miejskim w Lubsku radni, przedstawiciele władz miasta, naczelnicy wydziałów, oraz  zaproszeni goście, wzieli udział we wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej, której tematami było omówienie przez Prezesa Lubskich Wodociągów i Kanalizacji stawki wody na 2018 rok; zapoznanie radnych ze stanowiskiem Burmistrza odnośnie planowanych obligacji, oraz omówienie spraw różnych, w tym przedstawionych projektów uchwał i opiniowanie pism. Jako pierwszy głos zabrał przezes LWiK Roman Żaczyk, przedstawiając sprawozdanie z działalności spółki, co było wstępem wyjaśniającym decyzję w sprawie określenia wysokości stawek za wodę na 2018 rok.  

Zobacz więcej »

KOMISJA WSPÓLNA

Categories Aktualności, Gospodarka, Polityka/Urzędy, WyróżnioneDodaj komentarz

Posiedzenie wspólne Komisji (20.09.) rozpoczęło się od wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Żarach kom. Macieja Sałka, który zwrócił się do radnych o pomoc finansową dla  lubskiej policji, w postaci dofinansowania służb ponadnormatywnych – jedna służba to 200 zł brutto, zakupu nowego radiowozu – w systemie 50/50 czyli połowa Komenda Powiatowa a druga połowa Komendant Główny, zakupu materiałów do działań profilaktycznych m.in. odblaski i nagród dla policjantów. Radni podjęli decyzję, że o przyznaniu takich środków zdecydują podczas pracy poszczególnych komisji.

Zobacz więcej »