Burmistrz Lubska Janusz Dudojć otrzymał absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2020 rok

Podczas dzisiejszej (29.06.2021 r.) XXXIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku, radni przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubsko za rok 2020.

Jak powiedział Burmistrz, rok 2020 był bardzo trudny, ale wspólnym wysiłkiem udało się zrealizować wiele zadań, spłacać zadłużenie, a przy tym jeszcze wypracować nadwyżkę budżetową i wolne środki.
Burmistrz podkreślił, że udzielone mu absolutorium, to sukces wielu osób oraz podmiotów i za okazane mu wsparcie podziękował: Radnym Rady Miejskiej w Lubsku, a także Pani Annie Górskiej Skarbnikowi Gminy oraz Pani Iwonie Poszwie Sekretarzowi Gminy, jak również wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Lubsku, a w szczególności pracownikom Wydziału Finansowego za rzetelną i sumienną pracę przy realizacji i rozliczaniu budżetu Gminy Lubsko za 2020 rok.
Burmistrz wielokrotnie i przy różnych okazjach podkreślał także, że działalność Gminy, to nie tylko jego działania, ale także działania wspomnianych wyżej osób, a także podległych Gminie jednostek, w tym gminnych Spółek. Współdziałanie jest bardzo ważne, bo tylko ono daje najlepszy, najbardziej efektywny i skuteczny wynik.🤝💪
Szersza relacja z sesji RM w Lubsku już wkrótce.

Dodaj komentarz

10 − 5 =