OBRADOWAŁY KOMISJE – BEZPIECZEŃSTWA I ROLNICTWA

W poniedziałek(05.02.) odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Drogi

Obecny na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Starosta Janusz Dudojć omówił stan dróg powiatowych w naszej gminie.

– Udało się nam wyremontować drogi na ulicy  Bohaterów i  Emilii Plater. Jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na drogę w Górzynie,  w zanadrzu jest jeszcze droga z Mokrej do Chocicza.

W tej kadencji wyremontowaliśmy dużo dróg. Jest to dobra kadencja jeśli chodzi o drogi. Wykorzystujemy środki z Funduszy Europejskich i  krajowych –  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udało się wyremontować  drogę Budziechów – Białków , chodnik w Mokrej i jest duża szansa na remont drogi Dłużek – Nowa Rola ( etap projektu) – powiedział Starosta

Janusz Dudojć. Zapowiedział, że „kończy się zabawa z Lasami Państwowymi, które nie chcą ponosić odpowiedzialności za rozjeżdżone pobocza.  Będą stawiane  znaki z ograniczeniem tonażu pojazdów”. Starosta określił stan dróg powiatowych w Gminie Lubsko na dobry.

W odpowiedzi na pytania radnych Janusz Dudojć stwierdził, że Starostwo  reaguje na pisma od mieszkańców i dokonuje przycinania drzew i koszenia traw.

– Czy jest możliwość powstania nad Zalewem Karaś ścianki wspinaczkowej – pytał Andrzej Tomiałowicz

– Nie ma problemu, możemy zakupić taką ścinkę i przekazać ją Gminie Lubsko, jak również maszynę do sprzątania ścieżki – odpowiedział Starosta.

Kolejny temat jaki był poruszony to sprawa Pogotowia w Lubsku, a raczej problem z nocną i świąteczną opieką lekarską. Jak stwierdził Starosta opiekę taką zapewnia jak na razie  Pogotowie w Lubsku, a co będzie później o to trzeba pytać panią Krystynę Gretkierewicz.

Ferie

Dyrektorki LDK, Biblioteki Publicznej i lubskiego OSiR przedstawiły plan imprez podczas zbliżających się ferii zimowych.

„Szczegółowy plan można znaleźć na naszych łamach zarówno w wydaniu papierowym jak i na stronach internetowych .

Naczelnik Wydziału  Spraw Społecznych Mateusz Szaja poinformował, że będzie kursował autobus lub bus – w zależności od potrzeb – i zabierał dzieci z okolicznych wsi. Przewodniczący Komisji BezpieczeństwaRobert Słowikowski zwrócił się z prośbą o zorganizowanie w ramach zajęć plastycznych konkursu na temat spalania odpadów.

Sprawozdanie z działalności Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku w 2017

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku na terenie powiatu żarskiego odnotowano:

1796      interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym:

  • 584 pożarów, co stanowi 32,5% ogółu zdarzeń,
  • 1149 miejscowych zagrożeń, co stanowi 63,9% zdarzeń,
  • 63 alarmy fałszywe, co stanowi 3,6% zdarzeń,

Przeciętnie w 2017 r. na każdą dobę przypadało 4,9 interwencji.

Działania ratowniczo – gaśnicze

– 07 stycznia 2017r. Podtrucie tlenkiem węgla czteroosobowej rodziny w  Lubsku,

– 17 stycznia 2017r. Pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym na ul. Plac Wolności 20 w Lubsku,

– 14 lutego 2017r. Brożek, pożar składowiska tworzyw sztucznych w Zakładzie recyklingu odpadów,

– 07 lipca 2017r.Lubsko. Gwałtowne opady deszczu i gradu oraz silny wiatr był przyczyną tego, że w ciągu kilkunastu minut do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Żarach wpłynęło 38 zgłoszeń.

To tylko niektóre akcje w jakich brali udział strażacy z JRG w Lubsku. Przez cały okres 2017 roku prowadzone były liczne szkolenia i ćwiczenia. Były to ćwiczenia pożarnicze , ratownictwa lodowego i wodnego. Strażacy brali udział w akcji „Bezpieczne ferie” oraz Wspólnie z Policją w ramach akcji „BEZPIECZNE WAKACJE” oraz akcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”.

I Komisariatu Policji w Lubsku

Pracę Lubskich Policjantów podsumował Komendant Komisariatu komisarz Robert Pieniążek.

Omówił stan bezpieczeństwa na terenie objętym działaniem lubskich policjantów, na którym zamieszkuje blisko 30 tys. mieszkańców. Przedstawił Radnym statystki przestępstw i wykroczeń drogowych za 2017 rok. Jako przyczynę wielu wypadków wskazał niedostosowanie prędkości i niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierowców. Wypadki na lubskiej obwodnicy, a szczególnie skrzyżowanie z drogą prowadzącą do Mierkowa – prędkość plus zła widoczność.

Robert Pieniążek wspomniał również o aktach wandalizmu (zniszczona elewacja LDK).

– Sprawcy tego chuligańskiego wybryku byli zamaskowani , a zdjęcia z monitoringu są bardzo złej jakości – powiedział Komendant.

– Prawdopodobnie byli to kibice Promienia , skłóceni z fanami Falubazu  –  dodał Robert Pieniążek.

Komendant przedstawił zebranym również zestawienia i dane dotyczące liczby pijanych kierowców i przestępstw związanych z handlem narkotykami.

Eksploatacja cieków wodnych i kanałów na terenie Gminy Lubsko

Pod nieobecność na posiedzeniu Komisji Pana Ryszarda Wereckiego w jego zastępstwie na pytania dotyczące stanu naszych rzek i cieków wodnych odpowiedział Kazimierz Niemczycki (Inspektor lubskiego LZMiUW w Zielonej Górze)

– Jesteśmy w trakcie przekształcania się w Państwowe Gospodarstwo „Wody Polskie”. Nie wiemy jeszcze jakie będziemy mieli zadania i co będzie należało do naszych obowiązków – powiedział K. Niemczycki.

Dodał, że stan Lubszy i kanałów melioracyjnych jest zadowalający.

Obecny na posiedzeniu prezes ROD Kolejarz Józef Maćków zarzucił opieszałość w sprawie drzew, które rosną przy kanale.

– Koszt remontu ogrodzenia po lipcowych nawałnicach to 32 tys. , działkowcy do tej pory borykają się z remontami  altan i ogródków. Tłumaczenie, że brakuje funduszy nie trafia do mnie. Spółka nie zrobiła nic jeśli chodzi o dokumentacje, a czas leci i w każdej chwili może dojść do tragedii – powiedział J. Maćków.

Przydomowe oczyszczalnie

Naczelnik Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Kamil Zakrzewski omówił Radnym możliwość dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni cieków.

– Mamy na to zadanie 30 tys. zł w 2018 rok. Wynajęliśmy firmę EKO-VERDE, która przygotuje koncepcję i odpowie jakie są  możliwości finansowania oczyszczalni – powiedział K. Zakrzewski.

W 2018 roku jak widać powstanie tylko koncepcja, a co do dofinasowania budowy to trzeba poczekać do przyszłego roku, gdyż w tym roku nie ma funduszy w budżecie na budowy oczyszczalni .

Spalanie odpadów

Na zakończenie posiedzenia poruszono również sprawę spalania odpadów w naszym mieście.

– Czy mamy w Lubsku monitoring czystości powietrza? – pytał Hieronim Nawrot

Radni zgodnie stwierdzili, że najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o spalanie odpadów jest w centrum miasta.

Sprawy różne

– Mamy obecnie do sprzedania ok 14 hektarów gruntów – a nie 300 hektarów jak powszechnie się mówi – w miarę atrakcyjnych miejscach. Pozostałe działki nie cieszą się wielkim zainteresowaniem – odpowiedział na pytanie Radnych K. Zakrzewski.

 

_dsc0181-copy_dsc0180-copy _dsc0179-copy _dsc0171-copy _dsc0170-copy _dsc0169-copy _dsc0168-copy _dsc0167-copy

Dodaj komentarz

19 + eight =