Obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu

W poniedziałek (29.01.) obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu. Obrady komisji poświęcone były stanowi finansów naszej gminy.

Analiza zadłużenia

Na wstępie  Skarbnik Danuta Szewczyk omówiła  stan zadłużenia i tak stan zadłużenia na 31.12.2017 roku wynosił 65,3 mln złotych co oznacza spadek zadłużenia w stosunku do roku 2016 o ok.530 tys. złotych. Na koniec bieżącego roku planowane jest zadłużenie w kwocie 69,2 mln złotych.
– Wystosowaliśmy pismo do Banku Ochrony Środowiska w sprawie wydłużenia terminu spłaty kredytów i czekamy teraz na decyzję- poinformowała Danuta Szewczyk.

– Wydłużenie terminu spłaty pozwoli zapobiec subrogacji – jak wiadomo nie zgłosił się żaden bank i ucieczce przed programem naprawczym – dodała Skarbnik.

Program naprawczy wiąże się z cięciami. Dotyczy to funduszu obywatelskiego czy dotacji dla stowarzyszeń użyteczności publicznej. Nie będą mogły być prowadzone żadne inwestycje z wyjątkiem tych na które podpisane są już umowy. Zostają tylko zadania obligatoryjne. Dotyczy to remontu ulicy Przemysłowej i Sybiraków jak również Dni Lubska.

Dłużnicy

Naczelnik Wydział Podatków i Opłat Agnieszka Woźniak poinformowała radnych o dłużnikach i zaległościach podatkowych, I tak w 2016 roku dłużnicy zalegali z podatkiem na kwotę ok 3,60 mln zł. W 2017 roku ta kwota spadła do ok 1,40 mln zł, ale tylko dlatego, że część należności się przedawniła. W 2017 roku do gminy wpłynęła kwota 800 tys. złotych, którą udało się wyegzekwować od osób prawnych – poinformowała pani Naczelnik.

Majątek Gminy

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Kamil Zakrzewski poinformował komisję o planowanych przetargach na ulicy Grunwaldzkiej o wartości 540 tys. złotych.

Naczelnik ma nadzieję, że kwota ta może być większa. Do przetargu wystawiony będzie po raz  trzeci budynek przy ulicy Budowlanych.

Kamil Zakrzewski poinformował radnych o zainteresowaniu 2 hektarową działką w strefie pod Górzynem. Cena działki to 19 złotych za metr kwadratowy. O możliwości przystąpienia do przetargu poinformowana została również KSSSE.

Stan finansów

Skarbnik Danuta Szewczyk poinformowała radnych o stanie finansów Gminy.

– Posiadamy płynność finansową, obecnie na koncie jest 340 tys. złotych- powiedziała Skarbnik.

 

_dsc0270

Dodaj komentarz

11 + three =