KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

W poniedziałek (08.01.) odbyło się posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia. Główne tematy to:

–  Przygotowanie do bezpiecznych ferii zimowych, kontrola dzikich lodowisk (Zalew Karaś, Nowiniec).

–  Organizacja akcji „Bezpieczne Ferie 2018”, propozycje Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Lubsku oraz Komisariatu Policji w Lubsku – dedykowane dla organizatorów zimowego wypoczynku.

–  Ocena stanu dróg i chodników oraz oświetlenia w okresie zimy. Stan przygotowań do ewentualnych silnych opadów śniegu oraz silnych mrozów.

–  Informacja na temat funkcjonowania i wykorzystania ogrzewalni.

–  Stan techniczny, utrzymanie i eksploatacja cieków wodnych i kanałów na terenie gminy Lubsko w kontekście zagrożeń powodziowych oraz zagrożeń wywołanych porywistymi wiatrami i nawałnicami.

FERIE ZA PASEM

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia stanu zabezpieczenia tzw. dzikich lodowisk. Na tę chwilę nie ma takiego problemu – z powodu warunków atmosferycznych, ale jak poinformował przedstawiciel OSiR Ryszard Gawrych nad Zalewem Karaś i Nowiniec pojawią się tablice informujące, że korzystanie z lodowisk w tych miejscach będzie tylko na własną odpowiedzialność. Miejsca te będą patrolowane również przez Policję.

Omówiono również akcję „Bezpieczne Ferie 2018”.

Jerzy Wojnar stwierdził, że opieka nad dziećmi oparta będzie o LDK, OSiR i Bibliotekę Publiczną. W Lubskim Domu Kultury prowadzone będą zajęcia przed południem, będą m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, seanse filmowe – bajki dla najmłodszych, filmy przygodowe. Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępni dzieciom i młodzieży wszystkie swoje obiekty. Przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej zapewnili, że jak co roku będą do dyspozycji wszystkich, którzy poproszą o przeprowadzenie pogadanek w przedszkolach lub szkołach.

W TEMACIE DRÓG GMINNYCH BEZ ZMIAN

Omówiono stan dróg w naszej gminie, który w zgodnej opinii wszystkich zebranych nie jest najlepszy. W najgorszym stanie są drogi w Garei , Raszynie czy Osieku.

– Jaki jest stan prac na ulicy Przemysłowej i Sybiraków, co z ulicą Gdańską- pytał Stefan Żyburt.

– Jeśli chodzi o ulicę Przemysłową i Sybiraków to prace są prowadzone planowo, co do ulicy Gdańskiej to opóźnienia wynikły z faktu iż wykonawca miał później rozpoczął inwestycję – poinformował Kamil Zakrzewski.

DBAMY O BEZDOMNYCH

Kierowniczka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lidia Rogacewicz przekazała Radnym informację na temat funkcjonowania ogrzewalni. W obecnej chwili korzysta z niej 7 osób. Miesięczny koszt utrzymania to 10 tys. złotych.

Ze względu na nieobecność Kierownika Inspektoratu Lubuskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Lubsku pana Ryszarda Wareckiego punkt o stanie i utrzymaniu kanałów i cieków wodnych przełożono na luty.

Ze względu na wysokie koszty utrzymania szaletów miejskich już wkrótce będą one zamknięte, a w zamian będzie można korzystać z TOI-TOI , które będą kosztować miasto 6 razy mniej niż dotychczasowy szalet.

_dsc0089-copy _dsc0090-copy _dsc0091-copy _dsc0092-copy _dsc0093-copy _dsc0094-copy

Dodaj komentarz

eleven + 13 =