KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA POD ZNAKIEM POGOTOWIA W LUBSKU

Działanie Pogotowia Ratunkowego w naszym mieście to temat przewodni Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia,  która obradowała w dniu dzisiejszym (11.12.).

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Starosta Janusz Dudojć i Krystyna Gretkierewicz  Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Żarach.

Pogotowie Ratunkowe.

Jako pierwszy głos zabrał Starosta Żarski Janusz Dudojć .

– Nie ważne gdzie, ale ważne kto będzie prowadził Pogotowie .To Wojewoda decyduje gdzie będzie pogotowie, a nie Starosta – stwierdził Janusz Dudojć.

Z informacji jakie podała Kierownik Pogotowia Ratunkowego według nowego kontraktu w Lubsku będą dwie karetki zwykłe czyli z Ratownikami Medycznymi, karetka Specjalistyczna będzie w Żarach.

– Tak ułożyłam grafik, że jeszcze do Świąt będą jeździć lekarze- poinformowała  Krystyna Gretkierewicz

Głównym problem Lubska nie jest sytuacja  Pogotowia Ratunkowego , bo ta jest dobra – dwie karetki ratownicze – a problem stanowi opieka nocna i świąteczna, a uwarunkowana ona jest przede wszystkim brakiem obsady lekarskiej.

Według  Krystyny Gretkierewicz jeżeli NFZ nie zwiększy kwoty kontraktów na opiekę nocną i świąteczną to od marca będzie z tym problem w Lubsku .

Podczas dyskusji wynikł też fakt, że ratownictwo medyczne Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej będą mogły obsługiwać tylko do czerwca 2018. Jest pomysł Ministerstwa Zdrowia, aby POZ działały 24 godziny na dobę , na zasadzie dyżurów , to dotyczyć będzie również aptek.

Przewodniczący Robert Słowikowski zapytał obecnego na posiedzeniu  Komisji wice burmistrza Jerzego Wojnara  o możliwość wsparcia protestu Starosty skierowanego do Wojewody Lubuskiego, dotyczącego braku opieki nocnej i świątecznej.

– Możemy wystąpić do NFZ z petycją dotyczącą zwiększenia wysokości kontraktów- odpowiedział Zastępca Burmistrza.

Budżet 2018.

Komisja omówiła Budżet na 2018 w ramach swojego zakresu działania. Dokonano cięć w niektórych pozycjach m.in. zmniejszono dotację na zakup radiowozu dla naszej Policji z 40 tys. do 36 tys. , zmniejszono dotację na  ”Budowę siedziby Komendy Powiatowej PSP w Żarach wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą” z 10 tys. do 8 tys. , dokonano cieć w strefie dotyczącej opieki społecznej – zmniejszono o 70 tys. dotację na dodatki mieszkaniowe.

Plan pracy Komisji.

W kolejnym punkcie obrad dokonano analizy pracy w 2017 roku i zaplanowano jej działanie w nadchodzącym 2018 roku.

Utrzymania i eksploatacji cieków wodnych i kanałów

Ze względu na nieobecność na posiedzeniu Komisji Ryszarda Wereckiego Kierownika Inspektoratu Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lubsku punkt dotyczący Stanu technicznego, utrzymania i eksploatacji cieków wodnych i kanałów na terenie gminy  Lubsko w kontekście zagrożeń powodziowych oraz zagrożeń wywołanych porywistymi wiatrami i nawałnicami, został przełożony na styczeń.

Oczyszczalnie przydomowe.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Kamil Zakrzewski i Marta Słowińska – Kierownik Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa przedstawili i omówili raport z kontroli szamb w naszej gminie. W obecnej chwili Gmina Lubsko dysponuje wiedzą wystarczającą do podjęcia działań w zakresie poprawy funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miejskim i wiejskim.

 

_dsc0016 _dsc0017 _dsc0021 _dsc0023 _dsc0024-kopiowanie _dsc0026

Dodaj komentarz

3 × three =