Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu

 

W środę (08.11) obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu. Dzisiejsze posiedzenie rozpoczęło się nietypowo, bo od omówienia uchwał. W pierwszej kolejności Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Mateusz Szaja zaprezentował projekt ustawy „Program Współpracy Gminy Lubsko z Organizacjami Pozarządowymi”. Naczelnik poinformował, że uchwała opierać się będzie na siedmiu podstawowych priorytetach. Pierwszy dotyczy działalności na rzecz dzieci i wypoczynku dzieci i młodzieży na, którą zaplanowano 4,5 tys zł. W zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 36,5 tys zł. W zakresie kultury i sportu 50 tys. zł Na działalność na wspomagającej rozruch wspólnoty gminnej, pielęgnowania Polskości i podtrzymywania tradycji narodowej. 48,5 tys. zł. W kwocie tej zawarto koszt utworzenia „Izby Muzealnej” (9 tys zł). W zakresie Kultury 27, 5 tys. zł. 25,5 tys zł przewidziano na priorytety dla stowarzyszeń które wspomagają osoby niepełnosprawne. NA sport kwalifikowany przewidziano 340 tys zł. Na działania profilaktyki alkoholowej i narkomani 140 tys. zł. W dniu dzisiejszym Radni zaopiniowali ją jednogłośnie.  Uchwała ta była szeroko omawiana z OPP 30 października oraz prezentowana była na Komisji Bezpieczeństwa. Przewodnicząca Komisji Zofia Zawiślak Odczytała list od koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. brata Alberta z prośba o wsparcie finansowe. Po krótkim omówieniu komisja zaopiniowała list jednogłośnie pozytywnie.

SPRAWY RÓZNE

W sprawach różnych Przewodnicząca poinformowała o zawiązaniu się Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Lubskiej. Przy okazji podziękowała Burmistrzowi za życzliwość i wsparcie. Podziękował również Tomaszowi Rabendzie za pomoc. Przewodnicząc Z. Zawiślak nie kryła zadowolenia z faktu zawiązania stowarzyszenia. Jest to niewątpliwie krok na przód- stwierdziła. Stowarzyszenie ma na celu tworzenie Izby Muzealnej.

RAPORT O STANIE OŚWIATY

M. Szaja zreferował raport w którym omówiono stan oświaty za 2o16r.

Dodaj komentarz

17 + 1 =