Wieczorne spotkanie w Ratuszu.

13 sołtysów na zaproszenie burmistrza Lecha Jurkowskiego, stawiło się dzisiaj ( 07.11) w sali obrad lubskiego ratusza. Jako że zbliża się koniec roku, spotkanie miało charakter informacyjno– podsumowujący.

DOŻYNKI W …

Na wstępie jednak Burmistrz zaproponował, żeby ustalić, gdzie odbędą się przyszłoroczne Dożynki. Po krótkiej naradzie przegłosowano, że w 2018 r. Dożynki odbędą się w Tucholi Żarskiej, a w 2019 r. w Mierkowie. Jednym z pierwszych tematów, jaki poruszono, było wydatkowanie Funduszu Sołeckiego. Burmistrz poinformował sołtysów, że do tej pory fundusz zwracany był w wysokości 30%,a w tej chwili tylko 21%, dlatego prosił o rozsądne wydatkowanie. Jedną z sugestii, jakie zaproponował, było to, że jeśli do marca przyszłego roku sołtysi złożą zapotrzebowania na zakup sprzętu w ramach funduszu i okaże się, że z kilku sołectw wpłynęło zapotrzebowanie na tę samą rzecz, to można wynegocjować niższą cenę. Dodatkowo od stycznia w gminie będzie funkcjonował system, dzięki któremu możliwe będzie automatycznie wyszukiwanie najtańszych ofert. Najczęściej powtarzającymi się problemami, które przewijały się w dyskusji były remonty świetlic lub wybudowanie nowych, remonty dróg braki w oświetleniu ulic. Dobre wiadomości usłyszała sołtys Raszyna Irena Kopeć. W budżecie na przyszły rok zapisano remont drogi i budowę świetlicy kontenerowej.

MOST STRACHU

Emilia Zajączkowska pytała o oświetlenie w sołectwach w całej gminie. Temat ten poruszany był wielokrotnie, podczas sesji, jak i komisji bezpieczeństwa, jednak do tej pory nie został zrealizowany. Chodzi o doświetlenie ulic lub postawienie słupów i zamontowanie nowych lamp. L. Jurkowski wyjaśniał, że problem polega na tym, że tam, gdzie trzeba postawić słup, wiąże się to z koniecznością sporządzenia projektu, a realizacja jego trwa do 9 miesięcy i wiąże się ze sporymi kosztami, na które gminy nie stać. E. Zajączkowska sygnalizowała także problem braku barierki ok. 200 m za mostem w Tarnowie. Z powodu jej braku było tam już kilka wypadków. W tym samym temacie wtórował jej sołtys Chełma Żarskiego Tadeusz Przybylak, pytając o remont mostu. Burmistrz poinformował zainteresowanych Sołtysów, że sytuacja się komplikuje, ponieważ wiele spraw zmienia się czasami z dnia na dzień i wszystko trzeba zaczynać od początku.

W DŁUŻKU CHCĄ SAMI ZARZĄDZAĆ ŚWIETLICĄ

Sołtys Dłużka Zdzisława Wierzbicka w imieniu mieszkańców jej wsi, zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza czy istnieje możliwość wyjęcia spod jurysdykcji gminy, świetlicy wiejskiej i przekazania jej mieszkańcom. Burmistrz Jurkowski sceptycznie podszedł do tego pomysłu. Stwierdził, że koszty utrzymania budynku (prąd, woda itp.) znacznie przewyższają dochody z wynajmu. Dalsze zapytania i zgłaszane problemy dotyczyły remontów świetlic, dróg, pielęgnacji drzew oraz usuwanie skutków ostatnich wichur. Sołtysi pytali również, na jakim etapie są realizowane projekty budowy placów zabaw w Tucholi Żarskiej. Osieku i Dłużku. Włodarz poinformował, że projekty utknęły u Marszałka Województwa. Z ciekawą inicjatywą wyszedł sołtys Tucholi Żarskiej Arkadiusz Podchorodecki, który zapytał, czy istniałaby możliwość zakupu agregatu do wieży ciśnień w Białkowie. Wg A. Podchorodeckiego pozwoliłoby to w razie braku prądu na stałe dostarczanie wody do gospodarstw domowych. L. Jurkowski wskazał na problem odprowadzania ścieków, jednak obiecał skonsultować ten pomysł z prezesem LWiK-u.

M.S.

dsc_0929 dsc_0928 dsc_0927 dsc_0925 dsc_0924

 

 

Dodaj komentarz

15 − nine =