„Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lubskiej”

W dniu dzisiejszym (07.11.) w Baszcie, odbyło się kolejne spotkanie w sprawie utworzenia „Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lubskiej”, którego celem jest otwarcie „Muzeum Miasta i Gminy Lubsko”. Prace nad tym projektem nabrały tempa. Pierwszą propozycją przyjętą przez zgromadzonych na spotkaniu członków, było poparcie pomysłu utworzenia stowarzyszenia określonego jako „zwykłe”, (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z póź. zm. ), które jest łatwiejsze w założeniu oraz prowadzeniu niż stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. By je powołać wystarczą już trzy osoby, które decydują o jego nazwie i celach działalności, określają siedzibę i teren jego działania, zasady nabywania i utraty członkostwa, dokonywania zmian w regulaminie oraz zasady rozwiązania. Wybierają oni także swojego przedstawiciela, zarząd który będzie uprawniony do reprezentowania założycieli. Wszystkie zasady określone zostają w regulaminie działalności , który stanowi najważniejszy dokument i pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym. Środki na działalność stowarzyszenia zwykłego mogą pochodzić ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji. Członkowie tworzonego „Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lubskiej” wybrali dzisiaj prezesa , którym w głosowaniu jednogłośnie został Benedykt Szymański, funkcję sekretarza pełnić będzie natomiast Zofia Zawiślak, która nie kryła radości ze sprawnego przebiegu spotkania, oraz podkreśliła wielokrotnie, że bardzo pragnie by muzeum wreszcie powstało. W ciągu kilku najbliższych dni do Starostwa Powiatowego w Żarach, złożony zostanie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, co pozwoli na oficjalne rozpoczęcie działalności. Projekt regulaminu/statutu jest obecnie w fazie realizacji i zostanie przedstawiony do akceptacji dla członków już na najbliższym spotkaniu, które planowane jest pod koniec listopada – konkretny termin zostanie ustalony po rejestracji Stowarzyszenia w urzędzie, oraz udostępniony na stronie internetowej, która powstała by ułatwić kontakt pomiędzy jego członkami oraz pomóc w udostępnieniu informacji dla mieszkańców gminy, którzy zainteresowani będą działalnością zarówno Stowarzyszenia jak i Muzeum .

zdjecie-2-3zdjecie-3-1 zdjecie-1-1

Dodaj komentarz

fourteen − 7 =