Sesja Rady Miejskiej Lubsku 25 października 2017r

 

W środę 25 października odbyła się kolejna Sesja Rady Miejskiej Lubsku. Uczestniczyli w niej: burmistrz Lech Jurkowski, v-ce burmistrz Jerzy Wojnar, sekretarz Henryk Dybka, skarbnik Danuta Szewczyk oraz wszyscy radni i zaproszeni goście.

Burmistrz Lubska rozpoczął spotkanie od sprawozdania ze swoich prac w okresie międzysesyjnym. Wymienił m.in.:

* remont chodnika przy ul. Cz.Miłosza,

*LWiK robi przyłącza na ulicy Sybiraków i Przemysłowej,

*na ulicy Gdańskiej nastąpiła wymiana wszystkich przyłączy kanalizacyjnych,

*do Gminy wpłynęło 30 wniosków – projektów do budżetu obywatelskiego,

*został ukończony projekt rewitalizacji dla Gminy Lubsko,

*przygotowywane jest zapytanie o odwodnienie na ulicy Gdańskiej,

*rozpoczęto procedurę zmiany ruchu na ulicy Grunwaldziej i Strzeleckiej,

*ogłoszono 9 przetargów na zbycie nieruchomości,

*odbyła się akcja rewitalizacji parku,

*powstaje boisko i plac zabaw we wsi Lutol,

*odbyły się dwie rady nadzorcze tj. Lubskich Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

*nastąpiło otwarcie boiska trawiastego w Ośrodku Sportu i Rekreacji,

*16 października w Górzynie odbyło się  Gminne Święto Edukacji ,

* w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubsku odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Erazmus Plus – brało w niej udział 7 państw,

*30.10. odbędzie się w Ratuszu o godzinie 16.00 spotkanie organizacji pozarządowych,

*zostało podpisane ze Starostą Januszem Dudojciem porozumienie w sprawie ścieżki pieszo rowerowej łączącej Zalew Karaś z Brodami.

Następnie radni przegłosowali pozytywnie wszystkie uchwały, które były przygotowane na dzisiejszą sesję, czyli:

1.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XVI/70/15 Rady Miejskiej w Lubsku  z dnia 22 lipca 2015 r.  w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko na lata 2015-2020.

2.Podjęcie uchwały  w sprawie  określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

3.Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1  im. Janusza Korczaka  w Lubsku w ośmioletnią szkołę podstawową.

4.Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2   im. Bolesława Chrobrego w Lubsku w ośmioletnią szkołę podstawową.

5.Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 3  im. Adama Mickiewicza  w Lubsku w ośmioletnią szkołę podstawową.

6.Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Górzynie w ośmioletnią szkołę podstawową.

7.Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (LWiK- 5 lat).

8.Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy ( Sp. Mieszkaniowa w Lubsku).

9.Podjęcie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2017 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2017-2030.

Po głosowaniu przyszedł czas na sprawy różne. Dyskusję rozpoczął radny Robert Słowikowski, a dotyczyła ona leasingu zwrotnego. Zadał on pytanie do burmistrza: „Jakie obiekty w Lubsku mogą zostać leasingowane?” L.Jurkowski wskazał, że na dzień dzisiejszy jest to Hala Sportowa OSiRu, a w przyszłym roku może to też być również LDK. Burmistrz jednak poinformował, że najpierw musi być decyzja radnych o chęci skorzystania z leasingu, a później można się zastanawiać nad obiektem. Radni Tomasz Apanowicz, Andrzej Tomiałowicz, Ireneusz Kurzawa oraz Stefan Żyburt zwrócili się do Skarbnika Gminy o wyjaśnienie co jest lepsze – obligacje czy leasing zwrotny, co jest tańsze dla Gminy, czy ktoś robił symulację?Skarbnik Danuta Szewczyk czeka na decyzję radnych o tym jaki sposób finansowania wybierają i wtedy przygotuje ona symulację korzyści przy obligacjach i leasingu. Podkreśliła, że sytuacja finansowa Lubska jest zła i na dzień dzisiejszy tylko Bank Ochrony Środowiska chce udzielić miastu jakąś pomoc finansową.

Burmistrz poinformował, że Gmina ma 65 milionów zadłużenia i trzeba podjąć jakąś decyzję. To co się teraz dzieje to są skutki lat ubiegłych, teraz jednak potrzebna jest Lubsku płynność finansowa.

Radni podjęli decyzję, że za tydzień odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji i powrót to tego trudnego, a zarazem bardzo ważnego tematu.

Kolejnym tematem poruszony na dzisiejszym spotkaniu był stan techniczny chodnika przy ulicy Wrocławskiej (od krzyżówki Kilińskiego – Wrocławska do krzyżówki Żagańska – Wrocławska). Radna Zofia Zawiślak zwróciła się w imieniu mieszkańców o reakcję w tej sprawie, ponieważ na tym odcinku chodnika doszło już do nie jednego wypadku pieszego. Naczelnik Kamil Zakrzewski poinformował, że droga ta należy do województwa, a w tej sprawie zostały już wysłane cztery pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich. L.Jurkowski poinformował, że naprawa tej drogi i chodnika nastąpi najszybciej w 2018roku. K.Zakrzewski przypomniał, że do przetargu ulicy Wrocławskiej (od Orlenu do ulicy Żagańskiej) nie przystąpiła żadna firma.

Burmistrz zwrócił się do radnego Tomasza Apanowicza z pretensjami, że w zeszłym miesiącu dokonał on zakupu kwiatów w imieniu radnych dla Krystyny Kamińskiej, a niestety rachunek przyszedł do niego. Całą sprawę wyjaśnił przewodniczący – to on dokonał zakupu, a według niego Sesja to nie jest miejsce na wyjaśnianie takich spraw, jeszcze według niego nie stosowne jest to robić przy samej zainteresowanej.

Następnie L.Jurkowski odniósł się do artykułów, które ukazują się cyklicznie w jednej z lubskich gazet . Dotyczą one Burmistrza, a autorem ich jest T.Apanowicz. Burmistrz zasygnalizował, że informacje tam zawarte nie są prawdziwe, a o jego winie czy też nie zadecyduje sąd. Chodzi tu o sprzedaż działki dla krewnej L.Jurkowskiego. 

Na zakończenie powrócił temat zlotu Klubu Motocyklowego Boxer. Robert Kościk po raz kolejny pojawił się na sesji z problemem ustalenia konkretnego terminu zlotu. Wyjaśnień w tej sprawie dokonała dyrektor Maria Łaskarzewska. Po tym jak dostała ona pismo z prośbą o wyznaczenie terminu to tego dokonała (wstępnie zlot ma się odbyć 16-17.06.2018r). Oczywiście nie godzi się ona, aby była to impreza bezpłatna, ponieważ Boxer jest klubem nieformalnym, tzw. sekcją przy LDK. Podkreśliła, że w zeszłym roku klub zapłacił OSiRowi po zlocie 1000zł, a za sam wywóz nieczystości płynnych była zmuszona zapłacić 736zł. Impreza może być zwolniona z opłat, lecz trzeba wnieść pismo do Burmistrza z taką prośbą. Jeżeli impreza przynosi korzyści kulturalne dla mieszkańców to jest szansa na zwolnienie. R.Kościk zwrócił się jeszcze z prośbą, aby jednak zlot odbył się w ostatnim tygodniu maja 2018r i takie pismo złoży u M.Łaskarzewskiej.

Na koniec przewodniczący odczytał listy skierowane do Burmistrza i radnych i zamknął sesję.

22833353_1419408948157356_2109795831_o22831395_1419408941490690_2114462479_o22831241_1419409044824013_1223302428_o 22831230_1419408951490689_535837243_o 22831075_1419409051490679_1555717608_o 22851346_1419409058157345_372245594_o

Dodaj komentarz

four × two =