Obradowała Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia

W dniu dzisiejszym ( 09.10) odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa.

SPRZĄTANIE PO KSAWERYM.

W pierwszej części komisja pracowała w  terenie. Ocenie podlegał wyjazd z ulicy Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Poznańską. Do radnych docierały sygnały, że wyjazd z ul. Gdańskiej jest niebezpieczny ponieważ jest tam ograniczona widoczność. Po analizie Radni uznali, te sygnały za bezpodstawne. Następnie Radni przeanalizowali szkody w drzewostanie miejskim wyrządzone przez orkan Ksawery. W szczególności przyjrzeli się drzewom porastającym w obrębie ulic. Bohaterów i Glinianej. W obydwu przypadkach stwierdzono, że część drzew, które zostały połamane lub naruszona została ich  stabilność, zostaną wycięte. W sprawie drzew przy ul. Bohaterów wniosek został skierowany do Starosty. Radny Stefan Żyburt wyszedł z propozycją, żeby dokonać przeglądu wszystkich starych drzewostanów w całej gminie i tam gdzie stwarzałyby problem należałoby je usunąć jednocześnie nasadzając młode drzewka. Przewodniczący komisji Robert Słowikowski zaproponował powrót do tematu na listopadowym posiedzeniu komisji.

ZATŁOCZONE ULICE PROBLEMEM NIE DO ROZWIĄZANIA?

Kolejnym tematem który podjęli Radni była analiza koncepcji zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu  ul. Reja, ul. Wrocławskiej i ul. Przemysłowej w kontekście rozwiązania problemu zagrożeń na zatłoczonych ulicach miasta.

-Potrzebne będzie spotkanie z mieszkańcami ul. Reja ale na razie musimy opracować jakąś koncepcję- tymi słowami Robert Słowikowski zainicjował omówienie problemu. Rozważeniu poddano pomysł utworzenia ronda wokół banku i postoju taksówek. Kierowcy jadący w kierunku Żar z ul. Reja skręcaliby w ul. Przemysłową. Natomiast kierujący jadący z Żar w kierunku Gubina skręcaliby w ul. Reja by po chwili skręcić w ul. Przemysłową. Koncepcja ta jednak po głębszej analizie okazała się nie do zrealizowania ponieważ okazało się, że = nieco wcześniej odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Inżynierem Ruchu, który po dokonaniu pomiarów, stwierdził, że samochody ciężarowe nie dały by rady wykonać tego manewru. Problemem okazał się również remont ul. Sybiraków, gdyż po zakończeniu remontu tej ulicy, będzie obowiązywał pięcioletni okres karencji.  Przez pięć lat nie będzie można niczego tam przebudowywać. Jedynym rozwiązaniem, które poddane będzie dalszej analizie jest zamontowanie świateł. Jako, że ul. Reja i Wrocławska podlegają pod Zarząd Dróg Wojewódzkich ostateczna decyzja co do zamontowania świateł będzie należeć do nich. Na następne posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa zostaną zaproszeni przedstawiciele ZDW i wspólnie z Radnymi przyjrzą się sprawie. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Kamil Zakrzewski wskazywał na fakt, że takie próby współpracy z ZDW były podejmowane ale nie było chęci współpracy z ich strony. Jako przykład podał skrzyżowanie ul. Bohaterów i Wrocławskiej (XX lecia) gdzie stwierdzono, że zamontowanie tam świateł jest nie uzasadnione.

-Mimo to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze raz spróbować.- mówi K. Zakrzewski.

Korzystając z obecności K. Zakrzewskiego radny Zbigniew Czarny poruszył sprawę udrożnienia ul Lubuskiej,

– Zaparkowane tam auta często blokują przejazd służbom sanitarnym. Stwarza to także  zagrożenie, że jeśli dojdzie np. do pożaru to Straż również nie będzie mogła przejechać. Wystarczy jednak wygospodarować z klombu zieleni mały placyk na parking  i problem zniknie- argumentował Z. Czarny. Naczelnik obiecał zająć się sprawą i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to takie rozwiązanie będzie możliwe.

CO SIĘ DZIEJE NA „KARASIU”?

Jedynym zaproszonym dzisiaj gościem była dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Maria Łaskarzewska. Celem zaproszenia Dyrektor OSiR było zasięgniecie informacji na temat planowanych koncepcji Zagospodarowanie kompleksu wokół „Zalewu Karaś” w kontekście realizowanych i planowanych przez Powiat Żarski i Gminę Lubsko inwestycji. Radni chcieli wiedzieć co aktualnie dzieje się wokół zalewu. M. Łaskarzewska poinformowała, że na tę chwilę opracowywany jest dokumentacja do  projektu wykonania oświetlenia. Do połowy października będzie już gotowy i będzie kompatybilny z projektem opracowanym przez Starostwo. Koszt wykonania to 250 tys. zł. Radny Stefan Żyburt dopytywał czy w projekcie starostwa nie  było przewidziane oświetlenie? Na co M. Łaskarzewska odpowiedziała twierdząco. S. Żyburt nie krył zdziwienia sytuacją gdzie budowane są kanały pod kable a nie przewidziano zamontowania oświetlenia. Na co M.łaskarzewska odparła, że to pytanie nie do niej. Wiedząc o tym fakcie zaplanowała w budżecie OSiR na ten cel odpowiednią kwotę, a po zakończeniu projektu ścieżka i tak przejdzie pod zarządzanie OSIRu. S. Żyburt wyraził również obawy o to, czy po zakończeniu projektu przez Starostę, gdy gmina będzie chciała zamontować lampy czy nie zostanie zniszczona ścieżka? M. Łaskarzewska zapewniła, ze podstawy pod lampy zostaną zamontowane w trakcie wykonywania projektu przez Starostę i nie zachodzi możliwość zniszczenia ścieżki. Dyrektor OSiR zapewniała, że postępowanie przetargowe odbędzie się jeszcze w tym roku, a  wykonanie oświetlenia zostanie zrealizowane w 2018r. Planowane jest też zamontowanie monitoringu nad zalewem. Kolejnym projektem wzajemnie się uzupełniającym ma być budowa drogi przy przystani i ścieżki rowerowej. Ścieżka jak i dorga mają być wyłożone  polbrukiem w różnych kolorach.

Pytano również o zagospodarowanie wody i o współpracę z Kołami Wędkarskimi? M. Łaskarzewska poinformowała, że jest na etapie rozmów z pasjonatami wędkarstwa i z ich strony padają propozycje żeby nad zalewem  „Karaś” wprowadzić zasadę „złap i wypuść”. Za to akwenem otwartym miałby być zalew na „Nowińcu”. – Przepisy nie zabraniają zabrać ze sobą złowioną rybę- zauważył Z. Czarny. Tak, że „złap i wypuść” to kwestia umowna. M. Łaskarzewska zgodziła się z tą uwagą, ale dodała, że chodzi o to żeby spróbować uchronić faunę na „Karasiu”, ponieważ bywało tak, że co tydzień odbywały się zawody wędkarskie, a to wg. niej jednak za często.

W trakcie omawiania spraw dotyczących zalewu po raz kolejny wróciła sprawa piasku (ileż to już razy?) Radny Stefan Żyburt pytał czy wiadomo już coś więcej w tym temacie? Maria Łaskarzewska poinformowała, że dochodzenie w tej sprawie trwa. Wszelkie spekulacje  ucięła stwierdzając, że należy poczekać na końcowe wyniki.

Omawiano także sprawę basenu. M. Łaskarzewska stwierdziła, że w 2018 r nadal nie będzie tam szans na kąpiel . Zmieniły się przepisy i do każdego basenu musi być przypisana stacja uzdatniania wody. Koszt budowy nowego basenu wyniesie ok. 4,5 mln zł. Dyrektor Łaskarzewska zapewniła jednak, że nadal szuka sposobów finansowania tego przedsięwzięcia.

 

PISMA

W końcowej części posiedzenia Komisji przewodniczący Słowikowski zapoznał radnych z pismami które wpłynęły oraz podał je pod opiniowanie.

W pierwszej kolejności dyskusja dotyczyła parkowania na ul. Mickiewicza. Jedną z możliwości rozwiązania problemu będzie wygospodarowanie 15 miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Krasińkiego i Sienkiewicza. oraz Krasińkiego i Mickiewicza  kolejnych 8.

– Ul.Mickiewicza praktycznie by opustoszała- stwierdził S. Żyburt- wtedy uzasadnione byłoby postawienie tam znaku zakazu.

Kolejnym pismem był wniosek o dofinansowanie w wysokości 50 tys zł do budowy nowej strażnicy strażackiej. Co roku po 10 tys. zł do 2022r radni zaopiniowali ja jednogłośnie.

Wpłynęło również pismo w sprawie budowy nowego miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1.  Projekt został wykonany przez pracownika WORD w Zielonej Górze. Sekretarz Henryk Dybka wyjaśnił, że projekt powstał z inicjatywy dyrektor Elżbiety Haściło i WORD. Istniejące obecnie miasteczko powstało w latach 80′ i stan obecny wskazuje na potrzebę przeprowadzenie gruntownego remontu.

Pismo od Policji dotyczyło dofinansowania w kwocie 10 tys na sprawy bieżące w tym zabezpieczenie imprez i 2 tys na nagrody. Policjanci Zwrócili się również z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 40 tys zł na zakup nowego samochodu. 50 tys zł dołoży Komenda Główna Policji. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Kolejne pismo adresowane było do Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Tomiałowicza i dotyczyło dofinansowania drogi powiatowej w Górzynie.  W piśmie nie podano kwoty, jednak wiadomo, że dofinansowanie wynieść by miało 300 tys zł.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się z wnioskiem o rewaloryzację pensji dla pracowników nie pedagogicznych, ponieważ od lat nie dostali podwyżki. Przewodniczący Słowikowski poinformował, że Burmistrz Jerzy Wojnar na posiedzeniu Komisji Oświaty obiecał przyjrzeć się sprawie.

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia ze względów formalnych było skrócone.

dsc_0567 dsc_0566 dsc_0563 dsc_0561 dsc_0560 dsc_0559 dsc_0553 dsc_0547 dsc_0548 dsc_0554 dsc_0555 dsc_0556 dsc_0557 dsc_0558 dsc_0551

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

two × five =