KOMISJA WSPÓLNA

Posiedzenie wspólne Komisji (20.09.) rozpoczęło się od wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Żarach kom. Macieja Sałka, który zwrócił się do radnych o pomoc finansową dla  lubskiej policji, w postaci dofinansowania służb ponadnormatywnych – jedna służba to 200 zł brutto, zakupu nowego radiowozu – w systemie 50/50 czyli połowa Komenda Powiatowa a druga połowa Komendant Główny, zakupu materiałów do działań profilaktycznych m.in. odblaski i nagród dla policjantów. Radni podjęli decyzję, że o przyznaniu takich środków zdecydują podczas pracy poszczególnych komisji.

Kolejny punkt to omówienie wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 .Dochody budżetu to 39,1 mln zł to 48 % planu, a wydatki to 38,2 mln zł czyli 45,1 %, z czego 2,1 mln zł to wydatki inwestycyjne, a 36,1 mln zł to wydatki bieżące.
W czasie obrad wynikła sprawa Przedszkola nr 3, Joanna Marcinów przedstawiła radnym sytuację z konkursem na remont w/w Przedszkola przy ul. Baśniowej. Z wyjaśnień wynikło, że komisja oceniająca projekty innym niż Lubsko gminom przyznała, w jednym z kryteriów, więcej punktów niż   mogła. Gminie Lubsko zabrakło 0,5 punktu, a błąd komisji dotyczył 2 punktów.
– Może była to celowa pomyłka – dodał Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar.
W związku z powyższym  gmina Lubsko  odwołała się od decyzji komisji oceniającej i sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta.
O to co się stanie gdy odwołanie nie przyniesie pozytywnego rozstrzygnięcia pytali radni Zofia Zawiślak i Tomasz Apanowicz.
– Czarny scenariusz jest taki, że jeżeli kolejna ocena techniczna budynku będzie negatywna, a jest warunkowa, to będziemy musieli zamknąć przedszkole, a dzieci przenieść do budynku SP nr 2 przy ul. Niepodległości. Koszt przystosowania obiektu i to ok. 500 tys. zł – wyjaśnił J. Wojnar.
Kolejna dyskusja dotyczyła styczniowej zmiany czynszu dzierżawnego, który płaci LWiK do kasy gminy. Zgodnie z grudniową uchwałą miało to być 152 tys. zł, a tymczasem od stycznia Lubskie Wodociągi po  decyzji burmistrza płacą 32 tys. zł.
Na jaki cel przeznaczono 600 tys. zł i dlaczego radni nic o tym nie wiedzą – dociekali radni Robert Słowikowski i Tomasz Apanowicz. Pytania radnych odnosiły się do  stawek za wodę i ścieki- w 2018 roku, które już w najbliższym czasie będą rozpatrywane przez radnych, a które zaproponuje LWiK.
– Nie było okazji, żeby radnych poinformować – odpowiedziała Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk.
Radny Stefan Zyburt – pytał jak wytłumaczyć ludziom to, że stawka za wodę i ścieki jest wysoka chyba jedna z najwyższych w kraju, a wynagrodzenie prezesa LWiK to 150 tys. zł rocznie (brutto), czyli ok. 90 tys.zł netto. Dla porównania pensja prezesa PGKiM-u to 80 tysięcy brutto, co zauważył radny T.Apanowicz.

Na pytanie radnych o 600 tysięcy D. Szewczyk i J. Wojnar odesłali do prezesa LWiK

Wiceburmistrz Lubska przedstawił sytuację LWiK wskazując, że jest to biedna spółka, majątek Wodociągów to 6 mln zł, a zarządza majątkiem wartym 80 mln zł – Warto przypomnieć, że projekt zakładał, że ścieki i woda po zakończeniu budowy kanalizacji będą kosztować 18 zł/ metr, a są tańsze. Warto też dodać, że sieć budowano z myślą o określonych przepływach wody i ścieków, a rury są w połowie puste, ponieważ nie ma dużego odbiorcy wody i dostawcy ścieków, a do tego przyjęta stawka amortyzacji (1% – czyli sieć ma działać przez 100 lat – przyt. red.) powoduje, że któregoś dnia to wszystko się zatrzyma – wskazał radnym J. Wojnar.
Po raz kolejny poruszono sprawę  budowy nowej remizy  w Górzynie, środki na nią zostaną przeniesione na 2018 rok.

– Wątpię, żeby 950 tys. zł starczyło. – wskazał radny Słowikowski.
Radni chcieli także wiedzieć na co konkretnie chce wydać 42 tys. zł OSiR i taka informacja ma trafić do radnych na najbliższym posiedzeniu komisji finansów.
O sytuacji finansowej gminy Lubsku świadczy końcowe wystąpienie Skarbnika, która wskazała, że po braku absolutorium miała telefon z banku z pytaniem, czy to oznacza procedurę odwołania burmistrza. Po negocjacjach gmina uzyskał 4,5 mln zł kredytu.
– Spłacamy kredyt, kredytem i nasza sytuacja jest coraz trudniejsza. Coraz trudniej dostać nowy kredyt. Banki mają swoje mechanizmy i po analizie sytuacji  gminy Lubsko nie chcą rozmawiać o kolejnych kredytach. Stąd pomysł na emisję obligacji, czyli spłaszczenie długu i wydłużenie czasu jego spłaty. Chodzi o emisję obligacji na kwotę 30 mln zł, które są tańszym rozwiązaniem niż kredyt. Ich oprocentowanie to 0,9 % rocznie. Skarbnik poprosiła radnych o przeanalizowanie tej propozycji..
Przewodniczący Rady Andrzej Tomiałowicz jak i pozostali radni , przypomnieli Zastępcy Burmistrza , że wszyscy radni są za tym, żeby budować łącznik pomiędzy zalewem Karaś, a ścieżką rowerową w kierunku Brodów według planu i za pieniądze Starostwa, a chodzi o 1,3 mln zł.

 

dsc_7756-kopiowanie dsc_7757-kopiowanie dsc_7758-kopiowanie dsc_7759-kopiowanie dsc_7760-kopiowanie dsc_7762-kopiowanie dsc_7763-kopiowanie

 

Dodaj komentarz

12 − two =