Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia

W poniedziałek (11.09.) obradowała Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia.

Lidia Rogacewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – omówiła jakimi środkami dysponuje MOPS. Środki te pochodzą z dotacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego w Lubsku  i przeznaczone są  na zasiłki stałe i okresowe.
-Wypłaty zasiłków prowadzone są na bieżąco, nie ma żadnych zaległości  – stwierdziła Lidia Rogacewicz..

Poruszono również sprawę ogrzewalni na potrzeby której ma być zaadoptowana część dworca PKS.
– W sezonie zimowym zapewnimy minimalny standard, w pomieszczeniach, które  kiedyś zajmowali kierowcy, a także udostępnimy toaletę – wyjaśnił Jerzy Wojnar.

Kolejnym punktem posiedzenia Komisji było omówienie funkcjonowania lubskiego PGKiM-u .

Prezes PGKiM zapewnił, że spółka jest stabilna finansowo, ale rośnie ilość odpadów, szczególnie na PSZOK, gdzie w  porównaniu do 2016 roku w 2017 nastąpił wzrost ilości odpadów o 92% ( głównie odpady zielone), a w pozostałych odpadach jest to wzrost o ok.20 %.
– Przygotowujemy się do kolejnych przetargów i mamy nadzieję, że utrzymamy te gminy, które teraz mamy – powiedział Prezes Marcin Gołębiewski

W związku ze wzrostem ilości odpadów radni pytali, czy jest planowana podwyżka stawki za śmieci.
– Ja bym stawki teraz nie podnosił. Zamiast tego warto zastanowić się włączeniem do systemu firm i sprawdzeniu czy wszystkie śmieci są nasze – stwierdził J. Wojnar.

Radni dyskutowali również na temat bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczęły rok szkolny. Gościem komisji był Komendant Komisariatu Policji w Lubsku kom. Roberta Pieniążek, który przekazał radnym, że policjanci prowadzą spotkania szkołach  w klasach 1-4, kontrolują również punkty sprzedaży alkoholu.

omówiono również stan dróg w Lubsku.
Radny Henryk Pełka zwrócił uwagę, że na skrzyżowaniu w Górzynie, z drogą z Lutolu jest zamontowana reklama, które ogranicza widoczność i stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.
Planowane jest  odwrócenie kierunku ruchu na ul. Grunwaldzkiej – poinformował Kamil Zakrzewski.
Pytano o znak zakazu zatrzymywania przy ul. Reja.

Naczelnik Zakrzewski opowiedział  radnym jak doszło do usunięcia znaku zakazującego zatrzymywania się na ul. Reja.
– Uczestniczyłem w spotkaniu Burmistrza z przedsiębiorcami prowadzącymi sklepy na ul. Reja. Wskazali oni, że taki zakaz utrudnia im prowadzenie działalności i odciąga klientów od sklepów i stąd taka decyzja – wyjaśnił radnym K. Zakrzewski

Dyskusja dotyczyła także miejsc parkingowych i oznakowania na ul. Warszawskiej – gdzie planowany jest zakaz zatrzymywania się po prawej stronie, ul. Mickiewicza, Krasickiego i Sienkiewicza gdzie jest gminna działka i można by na niej zrobić miejsce parkingowe.
Naczelnik przekazał, ogłoszono już  przetarg na wykonanie nawierzchni na odcinku 750 metrów ul. Wrocławskiej, od stacji paliw Orlen w kierunku centrum miasta. Gmina pozyskała także 350 ton frezowiny z obwodnicy Jasienia, którą chce wykorzystać na nawierzchnię ul. Wspólnej. Kolejna ważna informacja dotyczy ul. Gdańskiej, gdzie w okresie od 18.09 do 10.10 będą prowadzone prace wodociągowe przez LWiK, Prace na nad nawierzchnią ul. Przemysłowej zaczną się w 2018.

dsc_7531 dsc_7532 dsc_7534 dsc_7535 dsc_7537

Dodaj komentarz

five × 3 =