Posiedzenie Komisji Oświaty,Kultury, Sportu, i Samorządu.

6 września odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu.

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu zdominował  temat utworzenia Izby Historycznej Miasta i Gminy Lubsko. Na zaproszenie przewodniczącej komisji Zofii Zawiślak w obradach udział wzięli m.in Norbert Piątkowski oraz Rafał  Sochacki opiekunowie Izby Historycznej w Jasieniu, a także Tadeusz Buczek opiekun Izby Historycznej w Gubinie. To głownie na ich doświadczeniach komisja podjęła późniejsze decyzje. Na wstępie jednak po zainicjowaniu spotkania przewodnicząca komisji Zofia Zawiślak zaprosiła wszystkich zebranych do złożenia wizyty w jasieńskiej izbie historycznej. Wszyscy zebrani udali się zatem do Jasienia  gdzie opiekunowie Rafał Sochacki i Norbert Piątkowski oprowadzili zainteresowanych po podległej im placówce. Po krótkiej wizycie wszyscy uczestnicy wrócili do lubskiego ratusza gdzie poproszony o przytoczenie genezy powstania gubińskiej placówki Tadeusz Buczek omówił pokrótce historię powstania izby w Gubinie. Przybliżył obecnym na czym polegały problemy w początkowej fazie realizacji zamierzeń. I chyba tak jak wszędzie największym problemem okazali się malkontenci którzy już na wstępie podważali sens istnienia takiego miejsca. Kolejnym nie mniej ważnym problemem okazał się brak pomieszczenia na umiejscowienie powstającej izby. Jednakże dzięki samozaparciu grupy zapaleńców i wsparciu samorządowców oraz sponsorom, udało się stworzyć miejsce które dziś odwiedziło już kilka tysięcy osób, a ilość artefaktów( w gubińskiej izbie jest ich już ponad 3 tys.) przerosła już dawno możliwości ekspozycyjne. Podobnymi doświadczeniami podzielili się panowie z Jasienia. Oni również zaczynali bez lokum. – Początki to było pokazywanie naszych zbiorów na różnego rodzaju imprezach organizowanych w naszej gminie – mówił Norbert Piątkowski. Jednak dzięki przychylności władz Jasienia,  którzy dość szybko zauważyli potrzebę utworzenia miejsca pamięci,  izbę umiejscowiono w jasieńskim magistracie. Zarówno goście z Jasienia jak i  z Gubina wskazywali na fakt, ze dzisiaj ich placówki tętnią życiem. Odwiedzają ich nie tylko lokalne szkoły ale także goście z różnych stron świata. Kolejnym faktem który podnoszono w dyskusji był dobór wielkości pomieszczenia. Tak panowie z Jasienia jak i gość z Gubina podkreślali, że musiało by to być pomieszczenie zlokalizowane w miarę możliwości blisko centrum miasta, łatwo dostępne, najlepiej dostosowane do osób niepełnosprawnych. Kluczową sprawą jest też wielkość pomieszczenia, które musiałoby mieć powierzchnię nie mniejszą jak 100 m.kw. W tym wątku bardzo ważny głos zabrał kolejny z zaproszonych gości  Stanisław Żyburt, który wskazywał na fakt, że izba musi być na tyle duża, żeby nie trzeba było jej nigdzie przenosić. W Górzynie w szkole w latach 70 zorganizowano małą izbę pamięci, przy późniejszych przenosinach  miała miejsce sytuacja gdzie potem okazało się, że część zbiorów zaginęła. Komisja przyjęła wniosek o utworzeniu grupy inicjatywnej, co niniejszym stało się w dniu dzisiejszym podczas trwania obrad. Grupa ta spotka się 28 września w celu podjęcia dalszych kroków. Obecny na komisji zastępca burmistrza Jerzy Wojnar wskazywał na możliwość uzyskania funduszy do 10 tys zł bez potrzeby organizowania konkursu ale warunkiem który należałoby spełnić jest utworzenie Stowarzyszenia które byłoby partnerem do rozmów. Jako, że nie wiadomo na jaką ilość artefaktów może liczyć przyszła izba pamięci w Lubsku, postanowiono utworzyć  wirtualne muzeum, na stronie facebookowej, które umożliwiłoby kontakt miejscowym regionalistom, kolekcjonerom, pasjonatom historii, a także innym osobom  które chciałyby przekazać swoje zbiory czy to na stałe czy tylko wypożyczyć do powstającej izby pamięci w Lubsku. Wszelkie artefakty zostaną zaewidencjonowane i oddane pod opiekę ludziom, którzy będą w przyszłości odpowiedzialni za prowadzenie naszego lokalnego muzeum.

dsc_0219 dsc_0220 dsc_0221 dsc_0222 dsc_0223 dsc_0224 dsc_0225 dsc_0227 dsc_0228 dsc_0229 dsc_0230 dsc_0231 dsc_0232 dsc_0233 dsc_0234 dsc_0235

Dodaj komentarz

one × 3 =