OTWARCIE DROGI W BIAŁKOWIE

W samo południe 10 lipca 2017 r., odbyło się uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Białków. Na inwestycje  gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63 % wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Prace polegały  na rozbiórce istniejącej nawierzchni brukowej o długości 365 mb i wykonanie nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego i kruszywa łamanego.

Na uroczystości oprócz Burmistrza Lubska , Sekretarza Gminy i Skarbnik Gminy  Danuta Szewczyk oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego przybyli: Stanisław Tomczyszyn Wicemarszałek Województwa LubuskiegoArkadiusz Dąbrowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Andrzej Gembara – Kierownik Wydziału Autoryzacji, Płatności i Pomocy Technicznej oraz Krzysztof Kościukiewicz – Kierownik Wydziału Wdrażania Programów, Sołtys Białkowa – Ryszard Gawrylczyk, Przedstawiciel Rady Sołeckiej – Mariusz Wujciów, Radni: Karolina Białek, Ewa Grzywacz i Stefan Żyburt oraz Prokurent Generalnego Wykonawcy „INFRAKOM Kościan” Sp. z o.o. Sp. k. – Pan Piotr Klapsa. W otwarciu nowego odcinka drogi udział wzięli również mieszkańcy wsi Białków.

Po uroczystym przecięciu wstęgi najmłodsi mieszkańcy wsi w podziękowaniu wręczyli Marszałkowi i Burmistrzowi bukiety kwiatów, a Sołtys Ryszard Gawrylczyk podziękował za przeprowadzoną renowację drogi.

– Mieszkańcy Białkowa czekali na tę drogę od zakończenia wojny – w rozmowie z Marszałkiem Stanisławem Tomczyszynem, stwierdził Sołtys Ryszard Gawrylczyk.

Warto zaznaczyć, że główna droga biegnąca przez Białków z Budziechowa do Starej Wody, która jest drogą powiatową  również będzie wyremontowana jeszcze w tym roku – jak zapewniał Starosta Janusz Dudojć (hhttp://magazyn-lubski.pl/2016/11/30/szorstka-przyjazn/).

 

dsc_6579 dsc_6590 dsc_6593

Dodaj komentarz

1 + six =