SMS WRACAJĄ JAK BUMERANG – ALE CZY TO JEST NAJWAŻNIEJSZE ?

W środę (07.06.) w Ratuszu odbyła się Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku. Głównym tematem obrad było brakujące 1,11 mln złotych na przebudowę ul. Przemysłowej i Sybiraków.

Początek obrad to podziękowania przewodniczącego Rady Miejskiej  Andrzeja Tomiałowicza w imieniu mieszkańców Lubska złożone  Zastępcy Burmistrza Jerzemu  Wojnarowi  za dobrą organizację Dni Lubska.

Jednak najważniejszy punkt posiedzenia Rady to brakująca kwota ponad miliona złotych, która wynikła po rozpatrzeniu ofert , które napłynęły do Urzędu po ogłoszeniu przetargu. Najkorzystniejsza z ofert złożona na przebudowę ul. Przemysłowej i Sybiraków przekracza środki przeznaczone na realizację tego zadania w budżecie o ponad 1,11 mln zł. W związku z tym Burmistrz zaproponował dwa rozwiązania :

– pierwsza to  zmiana uchwały budżetowej na rok 2017

– druga to odwołanie i przeprowadzenie nowego przetargu.

Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk  przedstawiła zebranym Radnym propozycję zmiany uchwały budżetowej na 2017rok.

Po odczytaniu projektu Uchwały rozgorzała gorąca dyskusja. Radni pytali Burmistrza jak i również Panią Joanna Marcinów czy nie można by było ogłosić drugiego przetargu .

– Jeśli tylko państwo tak zadecydujecie to ogłosimy drugi przetarg- ripostował Lech Jurkowski

– Ale nie ma żadnej gwarancji, że oferty będą korzystniejsze od obecnych- dodała Joanna Marcinów.

Dyskusja to wymiana zdań pomiędzy Burmistrzem a Tomaszem Apanowiczem.

– Można mi zarzucić wszystko, tylko nie to, że jestem rozrzutny, staram się zaoszczędzić każdy grosz – stwierdził Lech Jurkowski.

Nie zgodził się z tym Radny Apanowicz. Inne gminy lepiej poradziły sobie z pozyskaniem funduszy na remont ulic (gmina Brody i Żary.). Radni kolejny raz zwrócili uwagę na to, że nie zostali poinformowani o wielu sprawach związanych z przebudową ww. dróg. Radny Flies apelował o lepszy  przepływ informacji na linii Burmistrz – Radni. Po dyskusji Radni Klubu Dla Dobra Lubska poprosili o krótką przerwę , po czym przystąpiono do głosowania podczas którego Nasi Rajcy jednogłośnie przegłosowali zmiany w budżecie. Następnie, również jednogłośnie, przegłosowano uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2017-2030, która była wynikiem pierwszego głosowania.

Kolejny punkt to zapytania i interpelacje radnych. Radna Ewa Grzywacz poprosiła w imieniu mieszkańców ul. Sucharskiego o oczyszczenie kratek ściekowych, a w imieniu młodzieży  wszystkich mieszkańców zwróciła uwagę,  że w mieście brakuje śmietników. Radny Ireneusz Kurzawa poinformował, że jeden  mieszkaniec Białkowa, na własny koszt, stworzył system odwadniający drogę, prosił aby w jakiś sposób mu to zrekompensować.

Pytanie Tomasza Apanowicza o remizę w Górzynie po raz kolejny wzbudziło emocje. Radny pytał na jakim etapie jest inwestycja.

– Czekamy na ruch starosty – odpowiedział Burmistrz.

-Jak długo jeszcze będziemy czekali?-  dopytywał radny Apanowicz.

Tomasz Apanowicz zaproponował, aby remiza powstała w obecnym miejscu, co przyspieszy inwestycję. Burmistrz stwierdził, że działa  zgodnie z wolą  mieszkańców  wsi i strażaków którzy są za tym, aby remiza została wybudowana w nowym miejscu.

Tomasz Apanowicz informował, że rozmawiał z mieszkańcami Górzyna i chcą oni, aby remiza została w starym miejscu. Radny Robert Słowikowski zaproponował kolejne spotkanie ze strażakami i mieszkańcami Górzyna, aby podjąć decyzję o lokalizacji remizy. Za tym rozwiązaniem opowiedziała się także radna Werstler. Ireneusz Kurzawa pytał Burmistrza o to czy próbował dojść do porozumienia ze Starostą w tej sprawie i czy wysyłano zapytania do Starostwa

Każdy urząd ma obowiązek odpowiedzieć w wyznaczonym terminie na każdą nadesłaną korespondencję. Burmistrz stwierdził , że takie pisma były wysyłane. Radny Kurzawa oznajmił , że przyjrzy się osobiście wymianie korespondencji.

Radny Apanowicz pytał o możliwość remontu świetlicy wiejskiej w Górzynie jeśli do skutku nie dojdzie budowa remizy w bieżącym roku. Burmistrz odpowiedział, że nie ma takiej możliwości ponieważ jeśli wykorzysta środki na remont świetlicy, to w przyszłym roku zabraknie funduszy na nową remizę. Burmistrz obiecał, że przyjrzy się czy finanse pozwolą na modernizację świetlicy. Radna Zofia Zawiślak oznajmiła, że Lubsko długo czekało na swojego Starostę i liczyła na to, że miasto skorzysta na tym, że gdy urząd objął p. Janusz Dudojć. Według Radnej na „wojence” pomiędzy Starostą a Burmistrzem, traci Lubsko.

Lech Jurkowski poinformował, że plac zabaw, wybudowany przy ul. Kanałowej, został sfinansowany ze środków sklepu „Netto”, przy minimalnym wkładzie pieniężnym gminy, który udostępnił teren pod plac. Urządzenia zamontowane na placu zabaw wkrótce będą przekazane do mienia  gminy.

Na koniec głos zabrał Tomasz Apanowicz pytając o słynne już smsy wysyłane z telefonów służbowych w plebiscycie „Gazety Lubuskiej” na najpopularniejszego samorządowca. Burmistrz Lech Jurkowski stwierdził , że nie ma z tym nic wspólnego. Poinformował także, że z informacji, które otrzymał, nie były one dodatkowo płatne i są w abonamencie. Z tym twierdzeniem nie zgodził się Tomasz Apanowicz twierdząc, że są to „smsy premium”, Radny zasugerował także, że do pracowników Urzędu Miasta został wysłany e-mail, w którym zawarta była informacja o głosowaniu na Lecha Jurkowskiego. Burmistrz twierdził, że nie widział takiego e-maila. Radny Apanowicz nie pokazał jednak tego maila zebranym radnym. Całą dyskusję podsumował Ireneusz Kurzawa, twierdząc że to, co dzieje się na sali obrad , jest kpiną.

SMS WRACAJĄ JAK BUMERANG – ALE CZY TO JEST NAJWAŻNIEJSZE ?

 

dsc_4129-kopia dsc_4134-kopia

Dodaj komentarz

four × two =