Lubski zegar okolicznościowy

Z okazji „Dni Lubska 2017” mieszkańcy Lubska otrzymali nietypowy dar: zegar okolicznościowy.

Darczyńcą jest Benedykt Szymański lubski fotograf regionalista.

Z niestandardowym projektem można zapoznać się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Lubsko przy al. Wojska Polskiego. Zegar znajduje się na piętrze przed wejściem do czytelni dla dorosłych. Jego elementy stanowią:

  1. NIESTANDARDOWY CYFERBLAT – Zastosowana została tarcza zegara dwudziestoczterogodzinnego, jeden obrót wskazówki godzinowej wokół tarczy to 24 godz. (doba) dlatego np. gdy wskazówki minutowa i godzinowa są w jednej linii to wskazują godz. 12:00 a nie jak to jesteśmy przyzwyczajeni 6:00
  2. DŁUGOŚĆ DNI  W  MIESIĄCACH  ROKU – dzięki 24 godzinnej tarczy możliwe zostało zaprezentowanie poprzez poziome linie na tarczy zegara odczyty długości dni w zależności od aktualnego miesiąca (poziome linie oddzielają przyporządkowane miesiącom wartości godzin, np. dla miesięcy V – VI – VII długości dnia od godz. ≈4 do ≈20 a XI-XII-I  wskazują długość dnia od ≈8 do ≈16 ).
  3. POLSKA HISTORIA  MIASTA – reprodukcja herbu Lubska, namalowanego na wewnętrznej ścianie ratusza (spocznik na schodach prowadzących na piętro) z historyczną datą 3 czerwca 1945 – przekazanie przez okupacyjne wojska armii radzieckiej zarządzania miastem polskiej administracji.
  4. GEOGRAFIA Z  HISTORIĄ  –  od herbu Lubska z datą 3.06.1945 pionowy biały pasek symbolizuje POŁUDNIK 15º E długości geograficznej, który przebiega przez gminę Lubsko, natomiast samo miasto opiera się wschodnimi rubieżami o tenże południk (Nowiniec). Na pasku symbolizującym południk wypisane zostały wszystkie historyczne nazwy Lubska na przestrzeni dziejów od serbołużyckiego ŻEMRJE przez niemiecki SOMMERFELD do polskiego
  5. TŁO – tłem całości jest fotografia autora projektu zatytułowana „Śnieżyca” będąca propozycją pocztówki zgłoszonej na konkurs ogłoszony przez LDK pt. „Lubsko inaczej…” w 2009 roku.
  6. POEZJA – historyczny wiersz o Lubsku (Żemrje) tekst w języku łużyckim, który znajduje się w opracowanych „Dziełach wszystkich” Oskara Kolberga tom 59/I, ‘materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych I Łużyce’. W materiałach z archiwum Andrzeja Kucharskiego w rozdziale IV ‘Notatki i pieśni Dolnych Łużyc’ data 3 stycznia 1827 rok, pod nr 118.
  7. HISTORIA I  NOWOCZESNOŚĆ – Podpis pod obrazem który jest tłem dla zegara to: MCCLXXXIII  LUBSKO  11111100001 czytamy jak: Lubsko 1283 – 2017, gdzie pierwszy rok (1283 – nadanie praw miejskich) zapisany jest cyframi rzymskimi, natomiast rok 2017 zapisano w systemie binarnym (zerojedynkowym) stosowany w programowaniu komputerów, odczyt od lewej: 1 (1024) + 1 (512) + 1 (256) + 1 (128) + 1 (64) + 1 (32) + 0 (16) + 0 (8) + 0 (4) + 0 (2) + 1 (1); suma wartości jedynek w nawiasach daje wynik 2017 – rok ufundowania zegara.
  8. SŁOWIAŃSKIE RUNY – ten tekst to nie podpis autora, ale prawdopodobny zapis nazwy osady ŻEMRJE przy pomocy run słowiańskich.

 

l1030725                                                                                                                                                                                      B.S.

Dodaj komentarz

17 + fifteen =