OBRADOWAŁA KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO FINANSÓW I BUDŻETU

W poniedziałek (22.05.) obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu. Głównym tematem posiedzenia były szeroko pojęte sprawy oświatowe w naszej Gminie:

– Analiza kosztów finansowych placówek oświatowych.

– Co można zrobić, aby subwencja oświatowa wystarczyła na utrzymanie placówek oświatowych.

– Analiza podpisanych umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło w placówkach oświatowych z podmiotami zewnętrznymi i pracownikami.

Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy szkół podstawowych oraz Gimnazjum Królowej Jadwigi.  Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Mateusz Szaja i Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk i Naczelnik Centrum Usług Wspólnych Agnieszka Kaniowska.

Tuż przed rozpoczęciem obrad posiedzenie komisję odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, która mogła się zapoznać z pracami komisji.

Dyrektorzy przedstawili radnym ilość oddziałów w poszczególnych szkołach, ilość uczniów i nauczycieli i przedstawili rozliczenie środków finansowych, jakimi dysponują szkoły.

– 90% mojego-i jak sądzę w innych szkołach, jest podobnie — budżetu to płace, pozostałe 10% to wydatki rzeczowe — stwierdziła dyrektor SP-1 Elżbieta Haściłło.

Potwierdzili to wszyscy zebrani na komisji dyrektorzy, którzy również mówili o swoich bolączkach i potrzebach, główne problemy to wyposażenie szkół w nowe ławki przystosowane dla starszych uczniów, wyposażenie gabinetów biologicznych i chemicznych.

Pani Małgorzata Rabenda zwróciła uwagę na brak w jej szkole (SP-2- przyp. red.) boiska sportowego z prawdziwego zdarzenia i na remont sali gimnastycznej (zalecenia Sanepidu).

W większości szkół instalacje elektryczne są do wymiany — niedawny wypadek w SP-3 jest tego przykładem.

W szkołach brakuje mebli z atestatem, który jest wymagany przez wspomniany Sanepid.

Pani Elżbieta Haściłło zgłosiła wniosek do Zastępcy Burmistrza Jerzego Wojnara, aby Urząd rozważył możliwość zaangażowania jednej firmy sprzątającej dla wszystkich szkół w Gminie.

Dyskutowano również nad potrzebą redukcji etatów nauczycielskich, chodzi tu przede wszystkim o SP-2 po połączeniu z Gimnazjum, jak wszyscy stwierdzili bardzo ciężko, jest zwolnić nauczyciela, gdyż chroni go Karta Nauczyciela.

Więcej szczegółów w czerwcowym wydaniu Magazynu Lubskiego.

 

dsc_2251 dsc_2255 dsc_2261 dsc_2262

 

Dodaj komentarz

one + 11 =