Obradowała Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wczoraj( 09 maja) obradowała Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. W porządku obrad punkty:

 

 

  1. Spotkanie z sołtysami, informacja na temat funduszu sołeckiego.
  2. Sprawy różne
  3. Działanie świetlic wiejskich –praca w terenie.

W pierwszej części dotyczącej funduszu sołeckiego Sołtysi zgłaszali swoje uwagi odnośnie do realizacji wydatkowania funduszu. Sołtysi wskazywali na nadmierną biurokratyzację związaną z procedurami uruchamiania pieniędzy na realizację zamierzeń podjętych w ramach funduszu. Dariusz Góralczyk z referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska wyjaśniał, że wszelkie działania opierają się teraz na dokumentach. Wydatkowania Funduszu, zlecenia robót, zakupy itp. opierają się na wnioskach składanych przez sołectwa. Zapewnił jednak, że urząd dokłada wszelkich starań żeby pomóc w realizacji tych przedsięwzięć. W sprawach różnych radna Emilia Zajączkowska zapytała o remont mostu w Tarnowie. Na to pytanie Kamil Zakrzewski odpowiedział, że dokumentacja jest już gotowa ale na tą chwilę nie może odpowiedzieć kiedy zostanie przeprowadzony remont ponieważ na spotkaniu niema osoby odpowiedzialnej za to przedsięwzięcie. E. Zajączkowska stwierdziła, że będzie organizowany w najbliższym czasie szereg spotkań z Burmistrzem i wtedy mieszkańcy Tarnowa z pewnością zapytają o sprawę mostu. Dalsze zapytania sołtysów dotyczyły głównie remontów świetlic. Ostatni punkt Komisja realizowała w terenie. We wniosku skierowanym do Burmistrza napisano:

  1. zabezpieczyć w budżecie na 2018r środki finansowe na osuszenie i zabezpieczenie przed wilgocią świetlicy w Mierkowie,
  2. Zaplanować remont świetlicy w Górzynie.   Remont świetlicy nie wiąże się z pierwotnie planowana rozbudową.

dsc_0356 dsc_0357 dsc_0358 dsc_0359

Dodaj komentarz

12 − nine =