Nagrody za odwagę i nowy plan sieci szkół

Od wyróżnienia dwóch pracowników lubskiego PGKiM -u zaczęła się sesja Rady Miejskiej, w środę 29 kwietnia.

Zbigniew Mattya i Paweł Murawski to dwóch pracowników lubskiego PGKiM, którzy 6 marca zatrzymali młodego złodzieja z Brodów, który chwilę wcześniej ukradł saszetkę mieszkańcowi Lubska.

– Gratuluję Panom odwagi i dziękuje za obywatelską postawę – podkreślił Burmistrz Lubska Lech Jurkowski – wręczając obu mężczyznom nagrody pieniężne.

– Inni odwrócili by głowę, a wy zareagowaliście – dodał gratulując właściwej postawy Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Tomiałowicz, a cała rada i goście sesji, na stojąco oklaskami podziękowała obu nagrodzonym.

W sprawozdaniu ze swojej pracy Burmistrz podkreślił zakończenie prac przy remoncie drogi w Białkowie i zakończenie prac, w celu przygotowania do ogłoszenia przetargu na remont ul. Przemysłowej i Sybiraków. Przetarg, jako partner wiodący w projekcie, ogłosi Burmistrz Żar.

W dalszej części sprawozdania Lech Jurkowski wymienił, że trwają prace projektowe nad zagospodarowaniem budynku przy ul. Budowlanych,  w którym ma powstać 9 mieszkań i sala zabaw, prace nad termomodernizacją Przedszkola nr 5. Rozstrzygnięto przetarg na administrowanie cmentarzem, który wygrał dotychczasowy zarządca. Trwa projekt rewitalizacji. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie do wyposażenie szkół SP 2 i 3 w sprzęt komputerowy.

Gmina zakupiła także teren dworca PKS i trwają prace nad opracowaniem koncepcji dalszego zagospodarowania terenu. Uruchomiono także fundusz sołecki.

W sprawozdaniu z prac komisji oświaty jej przewodnicząca Zofia Zawiślak wskazała, że cieszy ją fakt, że wszystkie lubskie szkoły pozyskały, w sumie 50 tys. zł, na poszerzenie księgozbioru bibliotek.

Sieć szkół

Nowy plan sieci szkół w Lubsku przedstawił wiceburmistrz Jerzy Wojnar. Projekt uchwały, w treści nie zmienił się, z poprzednią uchwałą rady. Jest to „domknięcie” sprawy, po pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty i sprowadza się do tego, że Gimnazjum nr 1 jest włączone do SP nr 2 w Lubsku.

Radni głosowali także uchwałę w sprawie skargi nauczyciela Gimnazjum nr 1 na Dyrektora tej placówki. Skarga zawierała kilka punktów. W głosowaniu stosunkiem 10 za, 4 przeciw radni uznali, że skarga jest zasadna tylko w jednym punkcie, który polega na tym, że rada pedagogiczna szkoły była pozbawiona możliwości współdecydowania o zasadach dofinansowania dokształcania nauczycieli.

W ramach interpelacji radny Marcin Flies pytał o miejsca w przedszkolach dla 3 latków.

Sprawę wyjaśnił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Mateusz Szaja wskazując, że wszystko zależy od miejsc w przedszkolach, a ich dyrektorzy w pierwszej kolejności muszą zapewnić miejsca dla 6, 5 i 4 latków, a oddział dla 3 latków na pewno będzie tworzony przy SP nr 3.

– Są także dwie placówki niepubliczne, jedna w Mierkowie, a druga w Lubsku, które zapewniają prawie 100 miejsc, czyli tyle co kolejne przedszkole – uzupełnił Wiceburmistrz Jerzy Wojnar.

Radny Ireneusz Kurzawa zaproponował, żeby prowadzić ewidencję w zakresie ilości osób (rodziców), które zgłaszają się do przedszkoli, po to aby monitorować zapotrzebowanie na ilość miejsc.

Radny Hieronim Nawrot pytał o remont ulicy Korczaka i przyległych, a radny Radosław Bondarenko pytał o remont drogi w Białkowie. O remont ul. Dworcowej pytała także radna Emilia Zajączkowska.

Radny Tomasz Apanowicz pytał czy Burmistrz nie planuje budowy remizy OSP w Górzynie w miejscu starej.

– Dopiero po zakończeniu postępowania dotyczącego obecnej lokalizacji – wskazał L. Jurkowski.

Radny Zbigniew Czarny zwrócił się z uwagą do Prezesa LWiK, żeby komunikaty o przerwach w dostawie wody były precyzyjne i do Dyrektora OSiR, żeby zwrócić uwagę na śmieci porozrzucane, szczególnie w zaroślach dookoła zalewu Karaś.

Radna Ewa Grzywacz wskazała, że w dniu 31 marca w Lubsku odbędzie się strajk nauczycieli, w którym biorą udział szkoły SP nr 1, SP nr 3 i SP w Górzynie (SP nr 2 nie strajkuje z uwagi na wynik wewnątrz szkolnego głosowania). Nauczyciele w tym dniu będą w szkołach.

dsc_0503-800x530 dsc_0501-800x530 dsc_0499-800x530 dsc_0496-800x530 dsc_0493-800x530

 

 

 

 

Dodaj komentarz

ten − 3 =