Komisja w Domu Kultury i Bibliotece

W środę 1 marca odbyło się posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu.

Radni spotkali się z Dyrektorem LDK, który przedstawił zmiany w placówce, polegające na dostosowaniu zasobów ludzkich do zadań, inwentaryzacji sprzętu i utworzeniu nowych sekcji, a także nowych akcentach w działalności.

– Staramy się, aby artyści pokazujący tutaj swoje prace, czy prezentujący swoje książki byli z Lubska lub z Lubskiem związani. Staramy się też pokazywać szeroki repertuar, który mógłby się podobać jak największej ilości widzów, stąd np. koncerty jazzowe – wskazał Sławomir Muzyka.

Radni pytali o organizację izby pamięci. Z wypowiedzi dyrektora LDK wynika, że nie na to miejsca w domu kultury i są organizowane doraźne wystawy eksponatów/pamiątek związanych z Lubskiem.

Dyskusja dotyczyła także mieszkania zajmowanego przez byłego dyrektora LDK. Sł. Muzyka wskazał, że sprawa jest w sądzie i czeka na wyrok, a w ewentualnie zwolnionych pomieszczeniach mogłoby być np. powiększona mała sala widowiskowa i mogłyby by być tutaj przeniesione zajęcia np. dla taneczne dla młodzieży.

LDK ma już przygotowaną wstępną koncepcję zagospodarowania małej sceny.

W drugiej części radni odwiedzili Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Lubsku, w której obecnie są prowadzone prace związane z przejęciem księgozbioru zlikwidowanej Biblioteki Pedagogicznej.

W ostatniej części komisja spotkała się z Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych. Dyskusja dotyczyła zmian w oświacie. Na wniosek radnego Hieronima Nawrota komisja ma powrócić do rozmów o koncepcji zmian w oświacie zaproponowanych przez Starostę Żarskiego, ale oczekuje od Starosty konkretnych propozycji.

Radny Andrzej Tomiałowicz zaproponował, aby w sali zabaw, która miała by powstać w pomieszczeniach dawnej dyskoteki, w  dawnym biurowcu PBRol przy ul. Budowlanych zaplanować ściankę wspinaczkową dla małych dzieci i dla dzieci większych.

Radni Ewa Grzywacz i przewodnicząca komisji Zofia Zawiślak zaproponowały aby, po tym jak dyrektorzy szkół złożą arkusze organizacyjne, komisja spotkała się z dyrektorami, po to aby poznać jak będzie wyglądało zatrudnienie nauczycieli po reformie oświaty.

dsc_0932-640x424

 

 

Dodaj komentarz

18 − 2 =