Wokół oświaty i obwodnicy

Reforma oświaty i postępy konsensus przy planach budowy obwodnicy Lubska i Budziechowa. to główne tematy Sesji rady Miejskiej w Jasieniu, w czwartek 23 lutego.

Na sesji radni podjęli jednogłośnie uchwałę o przyznaniu pomocy w kwocie 50 zł miesięcznie dla każdej osoby, która mając problem alkoholowy będzie chciała skorzystać z pomocy (wziąć udział w zajęciach) Centrum Integracji Społecznej w Żarach.

Burmistrz Jasienia poinformował radnych, że w tym roku będzie prowadzony remont drogi powiatowej Zabłocie – Guzów, a ostatecznie gmina na ten cel wyłoży 200 tys. zł, a 800 tys. zł to wkład starostwa.

Kolejna informacja dotyczyła mieszkań i prac nad zbiornikiem retencyjnym. Po weryfikacji mieszkań komunalnych urzędnicy ustalili, że w 5 z nich nie mieszkają najemcy, którzy opuścili je, głównie wyjeżdżając za granicę i te mieszkania nie były opłacane i lokale te tę ponownie zagospodarowane na potrzeby mieszkańców. W sprawie zbiornika Burmistrz Jasienia odbył rozmowy w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie dofinansowania planów budowy zbiornika, na rzece Lubszy i zbiornik ten ma powstać przed Jasieniem.

Najważniejsza sprawa to przyszłość oświaty.

– Wszystko zależy od decyzji, tak naprawdę wojewody, z którym mam się spotkać 28 lutego. Na tej podstawie kurator wyda opinię. Jeżeli będzie ona dla gminy korzystna, to w Wicinie powstaną klasy 1-3, jeżeli negatywna będziemy musieli odtwarzać szkołę w wymiarze pełnym – wskazał Burmistrz Andrzej Kamyszek. Są cztery osoby, które twierdzą, że reprezentują wszystkich mieszkańców i przekazują do wojewody informacje o konflikcie społecznym w tej sprawie, a ja po spotkaniach z rodzicami wiem, że takiego konfliktu nie ma i większość z nich chce, aby ich dzieci uczyły się dalej w Jasieniu – dodał włodarz gminy.

A. Kamyszek poinformował też o tym, że w dniu 21 lutego doszło do spotkania włodarzy Jasienia i Lubska, na którym burmistrz Lubska zaakceptował koncepcję przebiegu obwodnicy, w kształcie proponowanym przez burmistrza Jasienia. (koncepcja ta zakłada „wyprostowanie” odcinka na mostach i poprowadzenie drogi przez tory w tym miejscu, gdzie pierwotnie był planowany wiadukt oraz wykonanie zjazdu do Budziechowa, wzdłuż muru dawnego przedszkola, co wykluczyło ciężki ruch kołowy z Budziechowa). Burmistrz Lubska zobowiązał się, że gmina Lubska, na własny koszt wybuduje odcinek zjazdowy.

Tym samym decyzji środowiskowej nie będzie już wydawał Burmistrz Jasienia tylko RDOŚ, który wstępnie zaakceptował takie rozwiązanie, ponieważ obie gminy „mówią jednym głosem”.

– 7 marca mamy nadzieję gościć w Jasieniu Wojewodę Lubuskiego, to będzie okazja, żeby porozmawiać o tym w jakim kierunku chcemy się rozwijać i jakiej pomocy oczekujemy – podsumował A. Kamyszek.

Na sesji przedstawiono też nowego Sołtysa Bronic Ewę Motykę, która we wsi mieszka od 23 lat. Obecnie jest na emeryturze rolniczej i pracuje dodatkowo w opiece społecznej.

Nowa Sołtys Bronic Ewa Motyka
7 marca mamy nadzieję gościć w Jasieniu Wojewodę Lubuskiego – wskazał Burmistrz Andrzej Kamyszek.

Dodaj komentarz

10 + 2 =