Kierunek „Dwójka”

– Podjąć uchwałę i przejść do rozmów ze Starostą w sprawie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Lubsku – tak przewodniczący Komisji Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Hieronim Nawrot podsumował spotkanie, które odbyło się w czwartek (16.02) w Lubskim Domu Kultury.

W spotkaniu lubskich radnych uczestniczył zaproszony Starosta Żarski Janusz Dudojć i przedstawiciele Gimnazjum nr 1 oraz związków zawodowych. Zebranych powitał radny H. Nawrot, który poprosił Starostę J. Dudojcia o przestawienie propozycji Starostwa w kwestii tworzenia sieci szkół powiatowych, z uwzględnieniem koncepcji usytuowania nowej siedziby Zespołu Szkół Technicznych w budynku Gimnazjum nr 1. Starosta zaprezentował kilka pism i przygotowanych opracowań, stwierdzając, że nie miał możliwości we właściwym czasie przedłożyć radnym więcej szczegółów na ten temat ze względu na problemy komunikacyjno-korespondencyjne. Z drugiej strony było wiadomo, że ustawodawca narzucił takie terminy podejmowania przez samorządy odpowiednich działań, związanych z wprowadzaniem reformy oświaty, które nie pozwalają na długie analizy czy negocjacje, co podkreślił m.in. radny Ireneusz Kurzawa.

02          03

Starosta deklarował, że w koncepcji powiatu nie chodzi o budynki, tylko o ucznia, który ma otrzymać odpowiednią ofertę edukacji zawodowej w Lubsku, skierowanej do przedsiębiorców, przy pełnej współpracy z gminą i zakładami pracy. Głosy nauczycieli brzmiały jednoznacznie – chcemy podjęcia uchwały o włączeniu Gimnazjum nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 2, takie rozwiązanie będzie dla nas najkorzystniejsze. Swoich wątpliwości nie ukrywał radny a zarazem przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Tomasz Apanowicz, prezentując opinie na korzyść koncepcji powiatowej i zaznaczając, że nie ma żadnego podziału na szkoły gminne czy powiatowe, bo do wszystkich uczęszczają uczniowie z Lubska i we wszystkich uczą tutejsi nauczyciele, i to powinna być najważniejsza idea dla dobra ogółu. Z tak postawioną tezą zgodzili się radni i Starosta. Radny I. Kurzawa nakłaniał do kompromisu, do znalezienia pozytywnego rozwiązania, bo rozwój szkolnictwa zawodowego powinien być również ważnym elementem edukacji w naszej gminie.

04

Starosta zauważył, że nawet jeśli radni zagłosują za przyjęciem uchwały o włączeniu Gimnazjum nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 2 to nie zamyka to drogi do prowadzenia dalszych działań, ale musi być wola obu stron. Radny H. Nawrot poinformował zebranych, że rozmawiał tego samego dnia z burmistrzem Lubska Lechem Jurkowskim, gdzie wymieniono opinie i argumenty. Podsumowując spotkanie, zadeklarował chęć kompromisu, przychylenie się do koncepcji popieranej przez Burmistrza oraz kadrę Gimnazjum nr 1 i przejście do kolejnego etapu rozmów.

Dodaj komentarz

seven + 4 =