Na komisji o bezpieczeństwie w gminie Lubsko

W poniedziałek 13 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia

W czasie posiedzenia podsumowano akcję „Bezpieczne Ferie 2017”.

Komendant JRG w Lubsku  st. kpt. Norbert Kawka omówił zagrożenia pożarowe w Mieście i Gminie Lubsko. Podczas spotkania omówiono zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Następnie Starosta Janusz Dudojć podczas omawiania  akcji „Czad i Ogień – Obudź  Czujność” wręczył obecnym Sołtysom czujniki CO2.

Jednym z tematów była sprawa świetlicy w Starej Wodzie, która mieści się w tym samym budynku co remiza OSP. Sołtys wsi Dariusz Gembara zwrócił uwagę na zły stan techniczny kominka na tej świetlicy i zaproponował jego remont z udziałem środków z funduszu sołeckiego i budżetu gminy. Propozycję zaakceptował Burmistrz Lubska.

Komendant Komisariatu Policji w Lubsku kom. Robert Pieniążek omówił stan bezpieczeństwa w Lubsku w 2016 roku. Podstawowy problem który podnosili radni to brak patroli pieszych lub raczej brak ich widoczności w mieście. Podstawowy brak patroli -jak wynika z odpowiedzi komendanta- to braki kadrowe.

Kolejnym punktem posiedzenia była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lubsko.

Obecny na spotkaniu Burmistrz Lech Jurkowski przedstawił i omówił działania które prowadzi urząd.

– Najpierw potrzebna jest inwentaryzacja ( diagnoza) potrzeb w okolicznych wsiach i dopiero wtedy zostaną podjęte odpowiednie kroki. Inwentaryzacja potrwa do czerwca bieżącego roku – poinformował włodarz Lubska.

16731397_1303175116415549_1296668964_o 16732020_1303176229748771_484701708_o 16735440_1303175739748820_741447484_o

Dodaj komentarz

nineteen + three =