Ścieżka, obwodnica i szkoły

W  czwartek 26 stycznia Radni Jasienia uchwalili plan współpracy z innymi gminami, w sprawie budowy ścieżki rowerowej z Lubska do Zielonej Góry i poznali szczegóły nowej koncepcji Burmistrza Jasienia, w sprawie przebiegu obwodnicy.

Radni spotkali się na sesji nadzwyczajnej, w czasie której podjęli uchwałę intencyjną, o przystąpieniu do współpracy w gminami: Lubsko, Nowogród Bobrzański i Świdnica, w sprawie budowy ścieżki rowerowej.

Na terenie gminy Jasień, jest to odcinek 2 km. Wstępnie partycypacja Jasienia to ok. 8 tys. zł, w przygotowaniu dokumentacji.

– Znam sporo osób, które już korzystają ze ścieżki przez Lubsko, w kierunku Forst, więc i ta nowa ścieżka jest dobrym pomysłem – komentował radny Piotr Karalus.

Przy okazji Burmistrz Jasienia przedstawił radnym własny projekt przebiegu obwodnicy Lubska, który dokładnie dotyczy odcinka wzdłuż Budziechowa.

– Koncepcja przedstawiona, na spotkaniu w Budziechowie, przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, nic nie daje wsi. Ja zaproponowałem, żeby, zamiast dwóch rond, jednego na drodze do Białkowa, a drugiego przed torami, wyprostować zakręty na mostach i przejść przez tory przejazdem, ale w miejscu gdzie pierwotnie miał być wiadukt i rondo zrobić dopiero między Budziechowem a Lubskiem, tak żeby samochody, które dowożą towar do lubskich marketów, nie jeździły przez wieś – wskazał Andrzej Kamyszek.

Przyszłość szkół i nauczycieli.

Na sesji radna Elżbieta Wawrzyniak pytała o zwolnienia w oświacie, w kontekście wygaszania gimnazjów.

Z odpowiedzi Burmistrza wynika, że zwolnień nie będzie, ponieważ pięciu nauczycieli odchodzi na emeryturę.

Tego samego dnia Burmistrz Jasienia spotkał się z mieszkańcami Wiciny, którym przedstawił treść nowej uchwały intencyjnej rady miejskiej, która powtarza rozwiązania poprzednio przyjęte, ale uchylone przez Sąd, z powodów formalnych.

– Obecnie decydujący głos należy do Wojewódzkiego Kuratora Oświaty w Gorzwie Wlkp. Czekamy na opinię, czy zaakceptuje naszą uchwałę. Jeżeli nie to będziemy dalej rozmawiać – wyjaśnił zebranym A.Kamyszek.

dsc01937-640x480 dsc01923-640x427 dsc01921-640x427 dsc01906-640x427

Dodaj komentarz

13 − five =