CO DALEJ Z GIMNAZJUM ?

Świetlica szkolna w Gimnazjum nr.1 im. Królowej Jadwigi była miejscem spotkania grona nauczycielskiego szkoły z władzami miasta. Tematem spotkania była przyszłość miejscowego Gimnazjum po reformie oświaty.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Małgorzata Cierebiej-Graczyk dziękując władzą miasta i radnym za przybycie.

Jerzy Wojnar dziękując za zaproszenie stwierdził, że jest to najlepszy czas na to spotkanie.

Jerzy Wojnar: „Zmiany , która mają  się odbyć mogą być wielowariantowe. Pierwszy wariant ten najbardziej negatywny to wygaszenie pracy Gimnazjum, drugi wariant to jest ten w którym Gimnazjum zostaje przekształcone bądź włączone do szkół dla których organem prowadzącym jest Starostwo. Jest to przekształcenie w licea, technika lub szkoły branżowe pierwszego lub drugiego stopnia bądź zostają do tych szkół włączone. Warunkiem koniecznym jest zawarcie porozumienia ze Starostą. Na dzień dzisiejszy żadna inicjatywa ze strony Starosty odnośnie lubskiego gimnazjum do nas nie wpłynęła. Kolejny możliwy wariant to przekształcenie w szkołę podstawową. Kolejny wariant to włączenie do już istniejącej szkoły podstawowej .Można to zrobić już w roku szkolnym 2017/18, można taką decyzję o rok opóźnić. Wczoraj na sesji na pytanie , które rozwiązanie będzie proponował Burmistrz , odpowiedziałem może nie wprost ale w mojej ocenie by zmiany były najłagodniejsze byłbym za włączeniem państwa szkoły do jednej ze szkół podstawowych z racji położenia byłaby to SP-2”.

Radna Grzywacz: ”Wiemy bardzo dobrze , że za reformą nie do końca pójdą wszystkie pieniądze jakie są związane z tą sprawą. Zakładamy , że wszyscy państwo w ogólnym rozrachunku znajdą zatrudnienie. Czy Pan Burmistrz może wszystkim zagwarantować , że będą mogli pracować na etacie , dobrze wiemy , że dodatek wyrównawczy , teraz nauczyciele mają dodatek żeby nie płacić – nie ukrywam tego – dużych pieniędzy czy możemy tym państwu obiecać na gołych etatach ale większość będzie miała godziny?”

Wojnar: „ Od 23 stycznia jest konsultowane rozporządzenie o podstawach programowych . Myślę, że dziś nikt nie jest w stanie usiąść i przełożyć to na siatkę , dopasować kwalifikacje i jeszcze zliczyć godziny. Myślę, że musimy jeszcze poczekać z deklaracjami i takimi  zapewnieniami.”

Mirosław Niewiadomski: „ Chodzi o to żebyśmy znaleźli pracę i tylko tyle , tak działać żeby nie było zgrzytów między władzą wykonawczą a radnymi żebyśmy my nauczyciele na tym nie ucierpieli.”

Radna Zawiślak:” Mam przed sobą broszurkę „ Wdrożenie reformy oświaty w woj. lubuskim” do której niedawno dotarłam . Przed nami radnymi i organem wykonawczym ogrom pracy”.

W czasie dyskusji Panie Dorota Kasprzak(bibliotekarka)  i Honorata Rutkowska  zapytały  Burmistrza :” Co dalej po dwóch latach, zdajemy sobie sprawę , że nie dla wszystkich nas będzie praca?” Z-ca dyr. Krzysztof Olejnik poprosił Burmistrza o życzliwość w trakcie wprowadzania reformy. O nie zmarnowanie potencjału ludzkiego .

Przewodniczący Związku zawodowego Mirosław Niewiadomski zwrócił uwagę ,że nauczyciel z Lubska będzie musiał  pracować na kilku etatach. Prosił żeby to umożliwić, żeby nie było bumu szkoleniowego w szkołach a my zostaniemy na uboczu. Ja póki jestem Przewodniczącym Związku będę monitorował żeby Kurator bardzo wnikliwie analizował arkusze organizacyjne. W odpowiedzi na to Pani Grzywacz zapewniła , że po spotkaniu z dyrektorami szkół podstawowych ma zapewnienie , że będą oni korzystali z potencjału ludzkiego lubskiego Gimnazjum.

Burmistrz zapewnił , że będzie się starał jako organ wykonawczy aby we wszystkich szkołach była nauka w systemie jednozmianowym, rozwiał też obawy co do nowych warunków zatrudnienia i zapewnił , że nauczyciele zatrudniani będą na obecnych warunkach.

Po dyskusji nasuwa się jeden ale za to bardzo ważny wniosek, że reforma to ogromne wyzwanie i wymaga kompromisu ze strony wszystkich zainteresowanych.

14.02.2017r. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji oświaty, kultury i sportu na którym będą prowadzone prace nad projektem nowej sieci szkół.

 

16326783_1287950917937969_1562767653_o 16357482_1287951637937897_1276747904_o 16388939_1287951584604569_175165684_o 16388947_1287950827937978_189799486_o

Dodaj komentarz

three × five =