Profilaktyka ptasiej grypy

We wtorek 17 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej .

Pierwszym punktem posiedzenia było omówienie potrzeb i zrealizowanych zamierzeń melioracyjnych na terenie Gminy Lubsko , które omówił Józef Laudański. Następnie P. Werecki z WZMUW przedstawił plan pracy i zamierzenia na 2017r.

Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Małgorzata Witos przedstawiła nowe zasady wycinki drzew.

Głównym punktem posiedzenia, było omówienie zagrożeń w związku z wystąpieniami ognisk ptasiej grypy ASF w naszym województwie. Zagrożenia omówił Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Hadzik, który przedstawił główne zasady bioasekuracji a są to:

– zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt.

– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków , których drób jest utrzymywany,

– nie poić drobiu wodą ze zbiorników do których dostęp mają dzikie ptaki,

– stosować odzież i obuwie ochronne , po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce,

– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób,

– przetrzymywać drób w pomieszczeniach do tego przeznaczonych bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypomniał również o obowiązującym rozporządzeniu, które zobowiązuje wszystkich hodowców drobiu do zgłoszenia  do Powiatowego Lekarza Weterynarii ilości hodowanego ptactwa.

Później głos zabrał Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Robert Słowikowski, który przybliżył zasady współdziałania jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z innymi instytucjami w celu sprawnego i skutecznego zwalczania tej choroby.

W następnym punkcie kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marian Dziwulski zapoznał zebranych z nowymi stawkami dopłat dla rolników .

Na zakończenie posiedzenia w sprawach różnych panie handlujące na lubskim targowisku przedstawiły swoje zdanie dotyczące tzw. opłat rezerwacyjnych jak również skarżyły się na inkasentów- którzy tworzą nieprzyjemną atmosferę wśród handlujących i jedną(jednego) z radnych, który wykorzystuje swoje stanowisko do promowania osób , które sporadycznie handlują na miejscowym targowisku. Po dyskusji Radni podjęli decyzję ,że tą sprawą zajmą się na lutowym posiedzeniu po wysłuchaniu obu stron sporu.

 

16130090_1277771728955888_1233880209_o 16145120_1277773635622364_1405886823_o 16122322_1277773058955755_57360373_o 16121809_1277773742289020_631334769_o 16121677_1277774472288947_635064463_o 16121550_1277776678955393_235043301_o

 

Dodaj komentarz

7 − three =