Najpierw budżet, potem oświata

W czwartek 5 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej, a głównym tematem był budżet gminy na 2017 rok.

Posiedzenie rozpoczęło się od zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego szkół.

– Przygotowujemy się do wykonania wyroku NSA (zgodnie z jego treścią przekształcenia w jasieńskiej oświacie muszą być cofnięte do stanu sprzed zmian – przyt. red.), ale potrzebne jest jeszcze spotkanie z Lubuskim Kuratorem Oświaty, które odbędzie się na dniach i dopiero wtedy będziemy mieli pełną wiedzę jak podejść do wyroku, z uwagi chociażby na zmiany w oświacie wynikające z likwidacji gimnazjów – wskazał Burmistrz Andrzej Kamyszek.

Drugie podejście do budżetu.

Pierwszy projekt budżetu gminy Jasień, nie uzyskał pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, co mogło by spowodować, że to właśnie RIO uchwaliło by budżet gminy na bieżący rok, a to wiąże się m.in. z cięciami po stronie inwestycji, stąd skarbnik gminy przygotowała nową propozycję, z uwzględnieniem uwag RIO.

– Żeby spełnić wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 i 2019, jeszcze raz, dokładniej przeliczyliśmy nadwyżkę budżetu w roku 2016 i okazało się, że jest to nie 600 tys. zł, a 1,2 mln. zł – wskazała Skarbnik Gminy Anna Górska.

Odpowiadając na pytania Przewodniczącego Rady Zbigniewa Walczaka, skarbnik wskazała też nowe źródło zmniejszenia wydatków, w gospodarce mieszkaniowej o 20 tys. zł, w wynagrodzeniach urzędu gminy też o 20 tys. zł, a także w usługach pozostałych i zakupie materiałów, po 10 tys. zł. W budżecie gminy, po raz pierwszy znalazł się środki na fundusz sołecki, w kwocie 169 tys. zł.

– Cięcia nie dotyczą spłat kredytów. Po zmianach dochody ogółem wynoszą 28 mln. zł, a wydatki 27,8 mln. zł. Nadwyżka jest przeznaczona na spłaty, wcześniej zaciągniętych kredytów – uzupełniła A. Górska. Nowy projekt powinien uzyskać pozytywną opinię RIO – dodała

– Jest to kolejny rok, kiedy nie zaciągamy nowych kredytów i inwestycje np. wodociąg w Lipsku Żarskim robimy z własnych środków i liczymy też na wsparcie środków unijnych – podkreślił A. Kamyszek.

Pomiędzy burmistrzem, a przewodniczącym rady wywiązała się dyskusja na temat skutków finansowych reformy w oświacie.

– Nie widać oszczędności z tego tytułu – wskazał Zb. Walaczak.

Innego zdania był burmistrz.

– Środki, które udało się zaoszczędzić przeznaczyliśmy m.in. na wymianę stolarki okiennej, na psychologa i naukę języka angielskiego. To też kosztuje – argumentował A. Kamyszek.

Ostateczna decyzję o budżecie na 2017 rok radni podejmą, na sesji, 19 stycznia.

W dyskusji radny Tadeusz Hoda zaproponował, aby środki przeznaczone na oświetlenie w Jasionnej i Mirkowicach, przesunąć tylko dla Mirkowic, ponieważ jego zdaniem, na dwie wsie środki te nie starczą, a w Mirkowicach widzi większe potrzeby.

Radni Danuta Rudnikowicz i Andrzej Jankowski wskazali, że wynagrodzenie sołtysów w gminie wiejskiej Żary to 500 zł i jest dużo wyższe niż w gminie Jasień (wyższe też niż w gminie Lubsko – przyt. red.) i należy rozważyć podwyżki dla sołtysów.

Radny Piotr Karalus wskazał na, wadliwe godziny odbioru śmieci, ponieważ do tej pory firma odbierająca śmieci zabierała je o godz. 7.00, a ostatnio o 6.00, co spowodowało, że mieszkańcy którzy wynosili śmieci tuż przed odbiorem, tak żeby nie zalegały w boksach i pojemnikach, tym razem pozostawili je już po odbiorze i będą czekać na kolejny termin.

dsc09351-640x427 dsc09362-640x427

 

Dodaj komentarz

2 × three =