Ostatnia sesja w roku

Plany remontów dróg, zbiornik retencyjny, dowozy dzieci do szkół i obwodnica Lubska – to tematy, ostatniej w 2016 roku, sesji Rady Miejskiej.

Plany na przyszły rok, przedstawił radnym Burmistrz Jasienia.

– Planujemy, razem ze starostwem, dokończenie remontu drogi Guzów – Zabłocie. Chodzi o odcinek od mostu, aż do krzyżówki. Ja uważam, że można to zrobić małymi środkami, pozostawiając obecna podbudowę i skupić się na profilowaniu drogi i wykonaniu nowej nawierzchni na poboczu. Starosta jest zdania, że należy wykonać nową podbudowę od początku. Mówimy tu o partycypacji gminy w kosztach do 1 mln zł. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać – wyjaśnił Andrzej Kamyszek.

Kolejna sprawa to budowa zbiornika retencyjnego, na rzece Lubszy, przed Jasieniem.

– Odbyło się spotkanie z nowym Dyrektorem Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie dofinansowania kosztów dokumentacji na budowę zbiornika. Gmina, zgodnie z umową, pozyskała na ten cel grunt i mamy w budżecie 100 tys. zł. Czekamy, aż swoją połowę wyłoży Zarząd Melioracji – wyjaśnił Burmistrz Jasienia i dodał, że Wicewojewoda Lubuski, w rozmowach wskazał, że jest szansa, na to iż gmina Jasień „załapie się” na ostatnie rozdanie unijnych pieniędzy.

Kolejne kwestie poruszane na sesji to Grodzisko w Wicinie, w której to sprawie gmina na współpracować, z jedną z  niemieckich gmin, która ma być partnerem wiodącym.

Ważny temat to sprawa budowy drugiego odcinka lubskiej obwodnicy i budowy ronda w Budziechowie. W tej sprawie w styczniu 2017 roku ma być spotkanie z mieszkańcami Budziechowa, zarówno włodarzy Jasienia jak i Lubska, a chodzi o usytuowanie ronda i to czy jego ewentualne usytuowanie na drodze do Białkowa nie spowoduje,  że i tak cały ruch ciężarówek będzie odbywał się przez Budziechów.

Gmina Jasień unieważniła przetarg na odbiór śmieci, a do końca lutego śmieci będzie odbierać dotychczasowy usługodawca.

– Chodzi o to, że chcemy wynegocjować jak najlepsze ceny, tak żeby nie podnosić cen dla mieszkańców – wyjaśnił A. Kamyszek.

W przyszłym roku radni i burmistrz będą musieli zmierzyć się z kwestią dopłat za dowóz dzieci do szkół, które gminę mogą kosztować nawet 500 tys. zł.

Od stycznia nastąpią zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego, który w poniedziałki będzie czynny do 16.30, będzie tez biuro podawcze oraz radca prawny dla mieszkańców.

Radni zatwierdzili sprawozdanie i plan pracy komisji rewizyjnej.

W porządku obrad nie było budżetu gminy, a do tego tematu radni podejdą w styczniu.

dsc08904-640x427  dsc08911-640x427

 

Dodaj komentarz

2 × 1 =