Promocja dobrych praktyk – Młodzieżowego Centrum Kariery w Żarach

W kilku zdaniach opiszę, czym zajmujemy się w naszej jednostce, aby osobom które jeszcze o nas nie słyszały, przybliżyć tematykę naszych działań związanych z pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym.

Młodzieżowe Centrum Kariery podejmuje szereg inicjatyw w zakresie doradztwa zawodowego prowadzonego w szkołach i ośrodkach pomocy społecznej, współdziała z powiatowym urzędem pracy, pracodawcami i lokalnymi firmami. Dzięki temu wielu uczniów i młodzież szczególnie z terenów wiejskich poszukująca zatrudnienia może liczyć na znaczącą formę wsparcia. Wystarczy skontaktować się z nami, by zyskać profesjonalną pomoc. Jakie więc działania podejmujemy? Przede wszystkim staramy się uświadomić beneficjentom, że sami są odpowiedzialni za swoją karierę zawodową. Młodzież, z którą pracujemy, wie już, jak funkcjonuje dzisiejszy rynek pracy. Potrafi określić swoje predyspozycje i umiejętności zawodowe. Uświadamiamy młodym ludziom, jak efektywnie poszukiwać zatrudnienia oraz jak profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne. Podpowiadamy, w jakim kierunku kształtować swoją ścieżkę zawodową, zapoznajemy ze zmianami zachodzącymi w szkolnictwie. W związku z tym uczniowie odważniej podejmują decyzje, które pozytywnie wpływają na ich przyszłość.
Naszym największym przedsięwzięciem jest organizacja giełd pracy dla młodzieży. Współpraca z lokalnymi pracodawcami jest systematyczna i owocna. Ponadto staramy się wychodzić naprzeciw młodzieży i zrozumieć, z jakimi boryka się problemami i w jakiej znalazła się sytuacji. Gdy człowiek wchodzi na rynek pracy, traci pracę lub intensywnie rozpoczyna poszukiwanie nowej, koncentruje swoje siły na trzech głównych wątkach. Pierwszym z nich jest określenie samego siebie: własnych preferencji i predyspozycji zawodowych, posiadanych kwalifikacji, wykształcenia czy uprawnień. Jest to etap, podczas którego człowiek często szuka pomocy, kieruje swoje kroki do doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Staramy się utrzymywać stały kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami.
Drugim wyzwaniem, z którym każdy wcześniej lub później się musi zmierzyć, są wymagania rynku pracy, zawarte w pojawiających się ofertach pracy.
Pośrednictwo pracy wspiera takie działania poprzez analizę kompetencji klienta dobieramy odpowiednią ofertę pracy. Trzecim elementem, na którym często koncentruje swoją uwagę pośrednictwo pracy, są metody aktywnego poszukiwania pracy. Uzupełnieniem tych działań jest wzmacnianie u klienta wiedzy z zakresu autoprezentacji i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. W pośrednictwie pracy staramy się budować indywidualny plan działań, pozwalający w sposób celowy i wykluczający przypadkowość znaleźć miejsce pracy.
Tak więc pomoc pośrednictwa pracy i doradcy zawodowego koncentruje się wokół działań przygotowujących młodzież do optymalnego wykorzystania własnego potencjału i tworzenia własnej strategii działań na rynku pracy.
Zatem wśród usług, z których można skorzystać, między innymi można wymienić:
• porady indywidualne i grupowe z dziedziny poradnictwa zawodowego,
• informacje o kształceniu, zawodach oraz rynku pracy,
• testy zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
• pośrednictwo pracy w kraju i za granicą,
• giełdy pracy i spotkania z pracodawcami,
• szkolenia zawodowe,
• kompleksowe i profesjonalne doradztwo w zakresie pisania dokumentów aplikacyjnych,
• autoprezentacja,
• pomoc dla pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników,
Reasumując, można więc stwierdzić, że działanie MCK ma przede wszystkim na celu:
• zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej oraz pośrednictwa pracy,
• kompleksowe wsparcie młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy, uzyskania i utrzymania zatrudnienia, kształtowania kariery zawodowej, samopoznania poprzez usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Młodzieżowego Centrum Kariery mieszczącego się przy ulicy Górnośląskiej 2 (ZSB) w Żarach;
e-mail : mck.zary@ohp.pl, tel.: 508 307 475, 690 505 301.

Marlena Grodowska
Pośrednik pracy

hufiec1

Dodaj komentarz

12 + eight =