POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

W poniedziałek (05.12.) w odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia. W obradach komisji uczestniczyli oprócz stałego składu Komisji z przewodniczącym Robertem Słowikowskim na czele Burmistrz Lech Jurkowski, Sekretarz Gminy Henryk Dybka, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Kamil Zakrzewski oraz zaproszony na posiedzenie Komisji Radny Miasta Jasienia mieszkaniec Budziechowa Zbigniew Witkowski.

Głównym tematem posiedzenia był stan prac związanych z realizacją zadania II etapu budowy Obwodnicy Lubska – informacje przekazał  p. Zbigniew Witkowski .

Burmistrz: Czekamy na konsultacje społeczne podczas których jestem gotów wraz z Burmistrzem Jasienia  spotkać się z mieszkańcami Budziechowa i wyjaśnić im wszystkie wątpliwości dotyczące  budowy obwodnicy i przekonać ich, że obwodnica przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom Lubska jak i Budziechowa.

Robert Słowikowski(Przewodniczący Komisji): Zwracamy się z prośbą do pana Witkowskiego by wraz z radnymi Jasienia wywarł presję na Burmistrzu Jasienia żeby do spotkania doszło jak najszybciej.

Wniosek po dyskusji to jak najszybsze konsultacje społeczne podczas których zostaną wyjaśnione wszystkie wątpliwości dotyczące budowy obwodnicy.

Następnym punktem komisji były pytania Radnych dotyczące bieżących spraw na które odpowiadał Burmistrz i Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Kamil Zakrzewski.

Na zakończenie posiedzenia omówiono, a następnie jednogłośnie przyjęto plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia na 2017rok.

15281874_1238330789566649_562986280_n 15327606_1238327012900360_643410540_n 15357002_1238327412900320_801183610_n

Dodaj komentarz

fourteen − 10 =