Jasień na półmetku kadencji

We wtorek 22 listopada w Jasieniu, Burmistrz Andrzej Kamyszek, na spotkaniu z mieszkańcami, podsumował połowę swojej kadencji. Na spotkanie przyszło prawie 70 osób.

Na slajdach przedstawiono podstawowe dane dotyczące sytuacji finansowej gminy.

Wynik finansowy gminy na koniec 2014 to deficyt na poziomie 1, 2 mln. zł, a na koniec 2015 roku nadwyżka w wysokości 1,09 mln. zł. Najważniejsze inwestycje to: 36 tys. zł na zakup nowego radiowozu Policji, 48 tys. zł na zakup pieców C.O. do szkół w Golinie i w Wicinie, place zabaw w terenie wiejskim (koszt 99,2 tys. zł, z tego 64,5 tys. zł to dofinansowanie ze środków UE), remont skrzyżowania ul. Jana Pawła II, Piątkowskiego i XX – lecia – koszt 33,7 tys. zł, remont sali gimnastycznej w Gimnazjum (koszt 187 tys. zł, z czego 61,4 tys. zł to dotacja od Ministra Sportu).

Dochody budżetu w 2016 roku to 22,1 mln. zł, a wydatki 21,9 mln. zł. Nadwyżka w wysokości 166 tys. zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy to 5,9 mln. zł.

Pytania mieszkańców i propozycje dotyczyły zmiany przeznaczenia byłego boiska przy blokach pomiędzy ul. Wąską a XX-lecia. Jedna zakładała zrobienie w tym miejscu parkingu, a druga placu odpoczynku dla seniorów.

O plan zagospodarowania terenu po dawnym tartaku pytała Stanisława Rafalska. Z odpowiedzi Burmistrza wynika, że jedną z koncepcji zagospodarowania tych 7 ha jest zbudowanie osiedla mieszkaniowego na tym terenie.

Kolejne pytania dotyczyły malowania oznakowania poziomego na obwodnicy Jasienia i oznakowania zjazdów do Jasienia.

– Oznakowanie jest już malowane, a do końca kadencji zostaną wykonane świetlne oznakowania zjazdów do Jasienia – oznajmił A. Kamyszek.

– Ponadgabarytowe śmieci nie są uprzątane – zarzuciła Danuta Gałązka i w odpowiedzi usłyszała od burmistrza, że jest czynny PSZOK, ale mało kto z niego korzysta.

Kazimierz Słomkowski pytał o przystanek w Jurzynie, który był w fatalnym stanie technicznym i został rozebrany, a są dzieci dojeżdżające do szkoły, a razem z Jadwigą Gotfryd pytali o kwestię wyroku sądowego, który stwierdził nieważność uchwał jasieńskiej rady miejskiej w sprawach oświaty.

– Czekam na odpis wyroku. Dopiero po lekturze będę mógł się do niego ustosunkować – podsumował A. Kamyszek.

 fot. S. Buczyński

 

 

 

 

Dodaj komentarz

fourteen + ten =