WIZYTA PANI MARSZAŁEK

W piątek(18.11.) w Lubsku na zaproszenie Burmistrza Lecha Jurkowskiego z wizytą gościła Członek Zarządu Województwa Lubuskiego – Marszałek Alicja Makarska, która jest odpowiedzialna za infrastrukturę drogową oprócz Pani Marszałek w spotkaniu udział wzięli Pan Piotr Tykwiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, Radni Klubu Niezależni: Marcin Flies, Ireneusz Kurzawa, Emilia Zajączkowska Robert Słowikowski oraz Radna SLD LEWICA RAZEM Karolina Bialek, Radny Rady Miejskiej w Jasieniu Zbigniew Witkowski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Lubsku, Sołtys Tucholi Żarskiej, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku, Prezes PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Józef Maćków.

Przybyłych gości przywitał Burmistrz Lech Jurkowski, który następnie w kilku zdaniach przedstawił stan dróg i chodników przy ulicach XX-lecia ( kiepski stan drogi i chodników) i Poznańskiej( droga w złym stanie)

Podczas wizyty przeprowadzono wizję lokalną ulic wyżej wymienionych ulic.

Pani Marszałek przedstawiła możliwości wykonania przebudowy lub ewentualnego remontu ww. dróg w Lubsku. Jednocześnie stwierdziła, że nie ma możliwości jednoczesnej przebudowy ulic i budowy II etapu obwodnicy, że należy ustalić priorytety, a takim jest na pewno obwodnica Lubska . Biorąc to pod uwagę pozostałe zadania będą musiały być wykonane w mniejszym zakresie, który czasowo poprawi stan techniczny dróg, ale nie będzie to kompleksowe rozwiązanie problemu. W związku z tym zdecydowano o potrzebie wykonania badań geologicznych na drodze przy ulicy XX-lecia (II kwartał 2017 r), po przeprowadzeniu których będzie można ustalić nośność drogi oraz określić zakres prac do wykonania. Po otrzymaniu wyników pomiarów Pani Marszałek podejmie decyzję czy i w jakim zakresie będzie w stanie podjąć się realizacji inwestycji naprawy ul. XX-lecia.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja na temat budowy II etapu obwodnicy Lubska.

Przedstawiciel ZDW przedstawił raport oddziaływania na środowisko, który został uzgodniony już z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp jest w toku (przewidywany termin uzgodnienia: do 31.12.2016 r.).

Obecny na spotkaniu Burmistrz Jasienia stwierdził , że jeszcze za wcześnie na jakąkolwiek

dyskusję, że potrzebne są konsultacje społeczne, jednocześnie zapewnił, że Gmina Jasień robi wszystko zgodnie z harmonogramem i zgodnie z prawem.

Podczas dyskusji Radny Ireneusz Kurzawa stwierdził, że obwodnica Lubska przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom Lubska jak i Budziechowa(gm. Jasień).

Lech Jurkowski stwierdził, że potrzeba wierzyć w to co się robi i zaapelował o to do Burmistrza Jasienia.

Po dyskusji ustalono, że podjęte zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami Budziechowa w zakresie modyfikacji trasy, która pozwoli wyeliminować rondo w Budziechowie. Zarząd Dróg Wojewódzkich zadeklarował przygotowanie wstępnej koncepcji przebiegu trasy, która powinna usatysfakcjonować mieszkańców Budziechowa. Następnie zostanie umówione spotkanie z mieszkańcami wsi (przewidywany termin: grudzień br.).

Na zakończenie Burmistrz Lech Jurkowski, zaapelował także do ZDW o kontynuację technologii oznakowania poziomego przejść dla pieszych, jaka została wprowadzona na drogach gminnych w 2016 roku, co w znaczny sposób podniesie bezpieczeństwo ruchu pieszych.

Ustalono również, że zostanie złożony wniosek do ZDW z prośbą o postawienie znaków ograniczających  prędkość w Starej Wodzie do 40 km/h.

dsc_5540

Jedna opinia na temat “WIZYTA PANI MARSZAŁEK

  1. Nic nowego. Ciągle jakieś problemy, jak nie protesty Budziechowian to brak pieniędzy albo jakichś uzgodnień. obwodnica budowana jest od kilku lat i co? do tej pory nie można było pouzgadniać. Jak Budziechów chce dalej być rozjeżdżany to niech upiera się przy swoim. Cała gmina Lubsko i Brody aby dostać się do powiatu musi przejeżdżać przez Budziechów a oni nie chcą obwodnicy to jakieś niezrozumiałe. I jak zawsze pewnie chodzi o czyjeś prywatne interesy. Co do remontu XX lecia gdyby była na czas obwodnica to ta ulica byłaby w dobrym stanie. Tak więc wszystko zło bierze się ze zwłoki w budowie końcowego odcinka obwodnicy. Kto za to odpowiada?

Dodaj komentarz

four × 4 =