Niezależni u Marszałka

10 listopada na wniosek Radnych Klubu Niezależni Marcina Flies, Ireneusza Kurzawy, Emili Zajączkowskiej i Roberta Słowikowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z Panią Marszałek- członek zarządu woj. lubuskiego Alicją Makarską odpowiedzialną na infrastrukturę drogową.

W spotkaniu uczestniczyły także radne RM w Lubsku Karolina Białek i Sylwia Werstler. Tematem rozmowy była budowa II etapu obwodnicy Lubska oraz potrzeba pilnego remontu ulicy XX-lecia PRL i Poznańskiej. Podczas spotkania odbyła się także telekonferencja z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich podczas, której dyrektor przedstawił stan działań zmierzających do budowy obwodnicy Lubska. Pani marszałek zażądała także od ZDW sporządzenia wykazu prac jakie były wykonywane na ul. Poznańskiej i XX-lecia PRL. Zdumienie u p. marszałek wywołała informacja o znakach informujących o złym stanie jezdnie na ul. Poznańskiej. Radni poprosili także o budowę chodników w m. Stara Woda i Tuchola Żarska. Z informacji uzyskanych od p. Alicji Makarskiej takie prace możliwe są w miejscowościach skanalizowanych gdzie m. Stara Woda taki warunek już spełnia.

Będzie wizyta w Lubsku

Na zaproszenie burmistrza 18 listopada Pani marszałek będzie miała okazję osobiście zobaczyć stan techniczny tych dróg. Dzięki merytorycznej rozmowie oraz wspólnej pracy na rzecz remontu tych ulic i możliwym współfinansowaniu tych zadań z budżetu gminy mamy nadzieję, że staną się one ulicami, których będą mogli nam inni pozazdrościć. Pani marszałek zadeklarowała, że osobiście przyjrzy się postępowi prac nad dokumentacją budowy II etapu obwodnicy.

Tekst nadesłany fot. D. Nowak Departament Biuro Zarządu Urzędu Marszałkowskiego

Dodaj komentarz

4 × five =