Prawdziwi olimpijczycy…

Wzorem lat ubiegłych 21 listopada br. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła
II w Lubsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Serce za Uśmiech” podjął
się trudu zorganizowania Regionalnych Zawodów Olimpiad Specjalnych.

Współorganizatorami sportowego przedsięwzięcia były Olimpiady Specjalne – Oddział Regionalny Lubuskie, Urząd Miejski, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wolontariusze z Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku.

Więcej w wydaniu papierowym 12(275)/2013.

Dodaj komentarz

eight + six =